MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: demokratiska rättigheter

S-politik för tillgänglighet fortsätter 06nov

S-politik för tillgänglighet fortsätter

I budgetfullmäktige i september lyfte jag frågan om tillgänglighet, där jag bland annat menade att tillgänglighet handlar om den demokratiska rättigheten att kunna röra sig fritt och att kunna verka i samhället även för personer med