MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: fritids

Ökade resurser till fritids 20jul

Ökade resurser till fritids

De flesta barn på lågstadiet, och även många mellanstadieelever, är inskrivna på ett fritidshem. Det är en omtyckt och viktigt verksamhet för många barn och föräldrar, men under allt för lång tid har resurserna till

Satsa på Fritids – det lönar sig! 10apr

Satsa på Fritids – det lönar sig!

Nu kommer rapporter från Försäkringskassan om att personalen på fritidshemmen och förskolorna är kraftigt överrepresenterade i långtidssjukskrivningar för psykiska diagnoser! Självklart handlar det om personalens arbetssituation och Skolverket har också redovisat att barngrupperna på fritidshemmen