MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: fritidshem

Ökade resurser till fritids 20jul

Ökade resurser till fritids

De flesta barn på lågstadiet, och även många mellanstadieelever, är inskrivna på ett fritidshem. Det är en omtyckt och viktigt verksamhet för många barn och föräldrar, men under allt för lång tid har resurserna till

LO:s intentioner goda, men med fel fokus! 28jan

LO:s intentioner goda, men med fel fokus!

Jag välkomnar verkligen LO:s tankar om att lyfta fritidshemmens potential och som en viktig del i elevers kunskapsutveckling. Tyvärr tror jag att man, trots goda intentioner, ändå med begreppet och målsättningen om ett ”lärfritids” skjuter

Satsa på Fritids – det lönar sig! 10apr

Satsa på Fritids – det lönar sig!

Nu kommer rapporter från Försäkringskassan om att personalen på fritidshemmen och förskolorna är kraftigt överrepresenterade i långtidssjukskrivningar för psykiska diagnoser! Självklart handlar det om personalens arbetssituation och Skolverket har också redovisat att barngrupperna på fritidshemmen