MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Handikapprådet

Gör Enköping tillgängligt för ALLA 06dec

Gör Enköping tillgängligt för ALLA

Publicerad i EP 2012-12-06 År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitik med rubriken ”Från patient till medborgare”! Målet var att vi ska få ett mer tillgängligt Sverige med fokus på demokrati och full