MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Ingvar Smedlund

Vi är på rätt väg! 26apr

Vi är på rätt väg!

I veckan presenterade SKL och SBA sina resultat av mätningarna kring Nöjd Kund Index (NKI). Mätningarna genomfördes 2016 och här placerar sig Enköping i botten. Bland annat mäts service gällande bygglov, miljö- och hälsa samt

Förblindade av (m)akt? 04mar

Förblindade av (m)akt?

Går det att göra en analys av vad som egentligen hänt vad gäller moderaternas helomvändning i sin inställning till SD? Det gör det med största sannolikhet och det finns säkert de som kan göra det

Moderat vägval oroar! 29jan

Moderat vägval oroar!

Jag har ägnat mig åt att läsa Ingvar Smedlunds insändare ytterligare några gånger för att försöka få en bild av hur han resonerar. Min ståndpunkt kvarstår – han ger en skev bild av den rådande situationen.

Beslut om ny simhall i juni! 15mar

Beslut om ny simhall i juni!

Vi kommer att kunna fatta ett beslut om att bygga en ny simhall, bakom Bahco-hallen på andra sidan Skvalbäcken, på kommunfullmäktige i juni. Det finns en majoritet för det genom Socialdemokraterna, Nystart Enköping och Vänsterpartiet!

Tydligt ledarskap 04mar

Tydligt ledarskap

Oppositionen ska ha synpunkter – det är helt rätt. Men kanske kan man kräva mer saklighet och sanningshalt i kritiken och framför allt ska man kanske akta sig för att hamna på gränsen till personangrepp,

Smedlund kastar sten i glashus 27jan

Smedlund kastar sten i glashus

I dagens EP skriver det moderata oppositionsrådet Ingvar Smedlund och ifrågasätter att några nämnders arbetsutskott och kommunala bolags styrelser har utökats med två personer. Smedlund menar att detta inte ”ger fördelar för dig som medborgare”.