MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Jessica Vilhelmsson

Triangulering och rena lögner 14apr

Triangulering och rena lögner

Triangulering har blivit ett modeord som används när det diskuteras politik. Det används för att beskriva hur partier, framför allt från olika block, närmar sig varandra i specifika frågor. Vi tar ett tydligt exempel: Tidigt