MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Lasse van Aller

Klart och tydligt av Lasse van Aller 12apr

Klart och tydligt av Lasse van Aller

Lasse van Aller (S), andre vice ordförande i Upplevelsenämnden, skriver i dagens EnköpingsPosten en bra beskrivning på hur vi från Socialdemokratiskt håll ser på nedskärningarna inom nyss nämnda nämnd! Lasse menar att det inte är