MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Leif Östling

Leif Östling och hans kompisar… 08nov

Leif Östling och hans kompisar…

Just nu skrivs det spaltmeter om skatteplanering och beroende på vilken tidning man läser ser man lite olika på huruvida det är moraliskt fel, lagligt och ”helt i sin ordning”. Mitt i skottlinjen står Svenskt