MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: planändring

S(m)edlund går för snabbt fram 22feb

S(m)edlund går för snabbt fram

I dagens EP går skolnämndens ordförande Ingvar Smedlund (M) ut och påstår att Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) tagit beslut om en ändring av en detaljplan för att Entréskolan ska kunna etablera sin verksamhet i vår kommun.