MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: skelett i garderoben

Förtroende eller förakt? 19apr

Förtroende eller förakt?

Uppdraget som politiker, oavsett på vilken nivå man befinner sig, bygger på att man fått ett förtroende från medborgare i vårt land att företräde dem och deras åsikter! Vare sig man är riksdagsledamot på heltid