MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: svenska modellen

2,7 miljarder till välfärden! 03apr

2,7 miljarder till välfärden!

Nu har jag lyssnat till liberalernas partiledare Jan Björklund debattera höjd inkomstskatt. Björklund räknar upp ett antal yrkesgrupper – barnmorskor, specialistsjuksköterskor, förskolechefer och förstalärare – och menar att detta är kvinnodominerade akademikergrupper. Så långt är