MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Tapio Hovebro

Upplevelsen slut för Hovebro 09mar

Upplevelsen slut för Hovebro

1 år och 9 månader! Så länge kommer förvalningschefen för Upplevelseförvaltningen Tapio Hovebro ha blivit på sin post när har går i maj! Hovebro kom in som förvaltningschef i ett läge då man slagit ihop