MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Tingshuset

08dec

Utan historia har vi ingen framtid!

För några år sedan gjordes en utredning om att flytta Kulturskolans verksamheter till Joar Blå. Planerna var långtgående, men lades slutligen ner bland annat på grund av att anpassningen av lokalerna för att kunna bedriva