MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: trendbrott

Nytt politiskt ledarskap har vänt trenden! 07sep

Nytt politiskt ledarskap har vänt trenden!

Vart annat år presenterar Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) resultatet av en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. Det presenteras i form av så kallad Nöjd Kund Index (NKI). Sedan 2007,