MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: verkligheten

Jag fick ett mail från verkligheten 15maj

Jag fick ett mail från verkligheten

”Det goda livet i Skandinavien”, Vetenskapens värld och Uppdrag granskning – tre av varandra oberoende TV-program kommer fram till att Sverige blivit ett mer ojämlikt land där klyftorna ökar och där det skapats ett vi-och-dom-samhälle!