MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Tillgänglighet i dubbel bemärkelse

Posted on

Heldag i fullmäktige med bland annat, och kanske i första hand, budgetdebatt.

Många från den borgerliga majoriteten pratade i sina inledningsanföranden om att Enköping i Dagens Samhälle utsätts som en av 54 superkommuner vad gäller ökad befolkning.

Tyvärr ser det inte lika bra ut när det gäller Nöjd Kund Index (NKI) där företag haft ärenden med kommunen. Detta lyfta jag i mitt anförande under debatten kring Miljö- och byggnadsnämnden.

Idag presenterar SKL och Stockholm Business Alliance resultaten av sina respektive servicemätningar om kommunernas myndighetsutövning. Man mäter i just NKI.

Det är inte direkt en underdrift att påstå att läsningen är MYCKET oroande!

Tittar man på Stockholm Business Alliance mätningar för samtliga myndighetsområden har Enköping konsekvent backat sedan 2007 och hamnar i år på plats 50 av 51.

Om man bara tittar på mätningen vad gäller bygglov blir det jumboplats för Enköping!

I SKL:s mätning av NKI-totalt hamnar Enköping på plats 185 av 189.

Tittar man enbart på kommuner med över 40.000 invånare är det bara Kungälv som hamnar bakom oss!

Även i SKL:s mätning vad gäller bygglov är vi sist!

Vi har alltså successivt rasat i dessa rankningar sedan 2007, men vi har inte sett att den borgerliga majoriteten i kommunen visat några som helst intentioner att komma till bukt med problemet.

Tyvärr fick jag inget svar från Nils-Bertil Carlsson (fp), förste vice ordförande i nämnden, när jag frågade hur den borgerliga majoritetens plan ser ut för att vända denna nedåtgående trend!

Jag lyfte också frågan om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i vår kommun.

I förra årets budgetdebatt lyfte jag frågan om tillgänglighet för ALLA Enköpings medborgare och pekade på hur de fyra borgerliga partierna misslyckats med att nå upp till kraven som ställts i riksdagens nationella handlingsplan för handikappolitik, som antogs år 2000.

När jag tog upp den bristande tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i vår kommun förra året, replikerade Anna Wiklund enligt följande och jag citerar:

Det här är en oerhört viktig och prioriterad fråga.

Nu har det alltså gått ytterligare ett år och vi har fortfarande inte sett att det hänt något på den fronten. Det är i och för sig bara ännu ett bevis på att borgarnas eviga tjat om ”valfrihet” inte gäller för ALLA!

I majoritetens budgetförslag går det inte heller att se att det finns någon politisk vilja att prioritera den här frågan, så som Anna menade förra året.

I visionsdokumentet finns en kort mening om ”livskvalitet i livets alla skeden” och ”utbyggd infrastruktur med god tillgänglighet för alla”. På sidan 25 pratar man om ”att göra centrummiljön mer välkomnande” och att ”miljön runt Gustaf Adolfs plan görs mer tillgänglig” – och då handlar det i första hand om parkeringsplatser. Men sen tar det stopp!

Så att det här skulle vara en prioriterad fråga var alltså inget annat än tomma ord.

Tillgänglighet är en demokratisk rättighet! Från Socialdemokratiskt håll vill vi därför att hela kommunen ska vara tillgänglig för ALLA.

Vi vill att parker, grönområden, vägar och lokaler ska vara goda miljöer att vistas i för ALLA. Fritidsanläggningar ska vara öppna och tillgängliga så att ALLA medborgare kan nå och nyttja dessa utifrån sina behov och önskemål.

Vi Socialdemokrater har den politiska viljan att leva upp till det som står i den handikappolitiska handlingsplanen!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.