MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Tillsammans bygger vi Enköping

Posted on

(Publicerat i EP 2018-04-23)

För snart 4 år sedan fick jag frågan om att ta uppdraget som ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden. Det var med skräckblandad förtjusning jag tackade ja och kände mig självklart både oerhört stolt och hedrad över att fått det förtroendet.

I och med att jag satt som vice ordförande mandatperioden innan var jag väl införstådd med vilka utmaningar som fanns och också vilka utvecklingsmöjligheter och förbättringsområden vi behövde jobba med.

Det var många som hade synpunkter på de långa handläggningstiderna för bygglovsärenden – med all rätt! Plan- och bygglagen är tydlig med att ett bygglovsärende ska hanteras inom 10 veckor från det att det är komplett. Vi hade exempel på ärenden som drog iväg till det dubbla och till och med däröver.

I december 2015 stack vi från den politiska ledningen i nämnden ut hakan och sa att en handläggningstid på 5 veckor var fullt realistisk. Idag ser vi att vi med en målmedveten strategi nått fram till att vi kan ge bygglov inom 4-6 veckor. Övervägande bygglovsärenden ligger inom de lagstadgade 10 veckorna. Större projekt som måste remitteras till externa instanser och som går upp till nämnd kan ta ytterligare någon vecka för att kunna leverera ett bygglov.

En av de bidragande orsakerna till att vi idag håller leveranstiderna är att vi infört Öppet Hus varje torsdag. Hit kan både privatpersoner, föreningar och företagare komma och ställa frågor kring sina byggprojekt och få svar och råd redan innan man lämnar in sin ansökan. Det underlättar för både de sökande men självfallet också för våra handläggare som, när det är dags att hantera ansökan, då redan vet vad det handlar om.

Öppet Hus tar vi också ut på turné ut i kransorterna. Vi vill göra våra tjänster mer tillgängliga oavsett var i vår kommun man har för avsikt att bygga nytt eller bygga till!

Vi behöver också få ökad förståelse för byggföretagens behov och krav samtidigt som vi behöver sprida kunskapen om vår verksamhet och hur vi jobbar ut mot företagen. Vi är övertygade om att en ökad ömsesidig förståelse gör att vi kan bli bättre och kunna svara upp mot behoven och kraven. Därför åker nu byggavdelningen ut på ”hemma-hos”-besök till våra företag i kommunen för att i konstruktiv dialog bygga goda relationer som bidrar till att Samhällsbygget Enköping ska gå så smidigt och friktionsfritt som möjligt.

Dessutom har vi sjösatt den digitala tjänsten Mitt Bygge där man alltså kan skicka in sin ansökan digitalt. Här kan man både ansöka och återuppta en påbörjad ansökan eller anmälan. Om något fattas i ett ärende kan man komplettera det i e-tjänsten. När handläggningen har börjat kan man följa ärendets gång.  Det här är ytterligare ett sätt att förenkla, förbättra och tillgängliggöra våra tjänster.

Som ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden är jag stolt över den resa vi gjort under snart fyra år. Men jag är inte nöjd! Vi kan hela tiden bli lite bättre och det är min övertygelse att en av de viktigaste pusselbitarna är dialogen med de vi är till för – Enköpingsborna, föreningslivet och företagarna.

För att vi ska kunna leverera bra service måste vi förstå vad som förväntas av oss samtidigt som vi i vår service och rådgivning blir tydliga och skapar förståelse för vilka krav lagstiftningen, en lagstiftning som många gånger uppfattas som en djungel för den oinvigde, ställer på dig som söker bygglov.

Det här vill vi Socialdemokrater bygga vidare på även under nästa mandatperiod. Därför hoppas vi på att få förtroendet från väljarna i september för att fortsätta utveckla och förbättra våra tjänster och service. Tillsammans bygger vi hela vår vackra kommun – tillsammans i Samhällsbygget Enköping!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.