MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Treterminssystem – ja tack!

Posted on

jordbruksfamiljPersonligen välkomnar jag moderaternas förslag om att införa ett treterminssystem i skolan. Det är dock inget nytänkande eller revolutionerande – tankarna har funnits länge hos fler politiska partier och kanske framför allt inom den pedagogiska sektorn och forskningen.

Det är alltså ingen nyhet att många elever tappar i bland annat läsutvecklingen under sommarledigheten. De elever som inte kommit till den nivå där man lustläser på eget initiativ går ofta bakåt i läsutvecklingen och får ”börja om” när höstterminen startar. Glappet i kunskapsnivåerna mellan eleverna ökar därmed.

Det här bekräftas också bland annat av den Nya Zeeländske utbildningsforskaren och pedagogikprofessorn John Hattie, som menar att sommarlovet har en betydande inverkan på lärandeeffekterna generellt.

Sommarlovet är en kvarleva från då Sverige var ett jordbrukssamhälle då hela familjen förväntades vara delaktiga i gårdens arbete under sommarmånaderna.

Skolan bör enligt min mening inrättas utifrån den insikt vi har kring lärande idag med fokus på elevens rätt till kunskap och inte bygga på hur bonden resonerade på 1800-talet.

Ska Sverige åter kunna konkurrera med kunskap måste vi anamma ett pedagogiskt tänk för hög kunskapsutveckling, som gett resultat i andra länder, och inte leva kvar i traditioner bara för att vi ”alltid gjort så”!

Kan vi dessutom hitta breda politiska överenskommelser för en positiv utveckling för den svenska skolan och våra elevers bästa är det självklart positivt. Vi behöver en samsyn kring skolutvecklingen och få ett slut på hattandet med spretande läroplaner där arbetsbelastningen för lärarkåren hela tiden ökar.

Jag är övertygad om att ett treterminssystem är ett steg i rätt riktning för att nå en ökad kunskapsnivå och för en högre måluppfyllelse i den svenska skolan!

/Matz

One thought on “Treterminssystem – ja tack!

  • Rolf Carlsson 24 juni, 2015 at 12:43
    Reply

    Jag är helt inne på samma linje. Förhoppningen är nu att vi kan göra allvar av idén och inte se det som ett partipolitiskt utspel; vi behöver samsyn och långsiktighet i skolfrågor.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.