MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Ungas situation måste tas på allvar!

Posted on

Den moderatledda alliansen la för ett par veckor fram ett förslag om betyg från år 3 i grundskolan. Jag skrev i min blogg samma dag att den allt mer ökande betygsstressen medför att barn och ungdomars psykiska ohälsa kommer att öka.

Några dagar senare skrev ett antal psykologer och läkarer en debattartikel i Aftonbladet just om att betyg i allt för tidig ålder är kontraproduktivt och skapar stress hos eleverna! De menade vidare att barn som upprepat upplever misslyckanden riskerar att bygga in dessa negativa erfarenheter i sin självbild.

Denna skeva självbild är oftast grundbulten till den psykiska ohälsan som kryper allt längre ner i åldrarna, men som framför allt visar sig i tonåren.

Nu presenterar OECD en rapport om psykisk ohälsa i Sverige och åtta andra länder. Även här bekräftas att barn och ungas ohälsa har kopplingar till ”misslyckanden” i skolan och självklart har arbetslöshet och oro för framtiden också en avgörande roll i de oroväckande siffrorna!

En fjärdedel av alla svenskar i åldern 16–18 år lider av psykisk ohälsa. Ansökningar om aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa har nästan fyrdubblats sedan 2000-talets början.

Tre av tio ungdomar lämnar gymnasiet utan godkända betyg i alla ämnen. Antalet ökar – samtidigt som arbets­givarna skärper kraven. Närmare 150 000 unga är utan arbete – nästan var fjärde ungdom mellan 15 och 24 år. Samtidigt blir de långtidsarbetslösa ungdomarna allt fler.

OECD uppmanar nu Sverige att göra en satsning på elevhälsan – skolsköterskor, skollärkare, psykologer och kuratorer – där man menar att förekomsten av dessa är ”uppseendeväckande låg”!

Det ska inte behöva ta 10 veckor innan man får träffa en överarbetad kurator! Då finns risken att det till och med är försent! Vi måste ta våra barns och ungdomars faktiska situation på allvar och inte stirra oss blinda statistik och siffror!

Sveriges unga är värda bättre! Det behövs en satsning på skolan där man också inbegriper elevhälsan! Sverige behöver en politik för jobb och utbildning. Det är verktyg för att komma åt den ökande psykiska ohälsan bland våra barn och unga!

Sverige behöver en ny regering som har en politik som leder in i framtiden!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.