MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Välfärdsvinster vs jämställdhet – del 2

Posted on

Jag har fått en del synpunkter om mitt senaste inlägg gällande det eventuella sambandet mellan vinster i välfärdsbolag och jämställdhet. De allra flesta håller med mig i det jag skriver men det finns också de som ifrågasätter – så klart!

Miljöpartisten Tomas Rådkvist skriver bland annat i en kommentar att Åsa Mobergs ”observation” är ”mycket rimlig” och menar vidare:

Det finns också en tydlig parallell med S syn på Rut och Rot där Rut är fult och Rot är ok. Kvinnoyrken och egenföretagare dominerar Rut medan männen tjänar mest på Rot.

Jag ska inte sticka under stol med att jag börjar bli lite trött på att folk lägger ord i min mun! Vem har påstått att RUT-avdrag är ”fult”? Det vi säger om skattereducerade hushållsnära tjänster är att det slår väldigt fel och är mest gynnsamt för den rikaste delen av befolkningen!

Den största gruppen, som genom RUT-avdrag får en skattereduktion på upp till 100.000 kr, är högre medel- och höginkomsttagare i så kallade rika kommuner, medan lägre medel- och låginkomsttagare enbart står för någon promille enligt SCB! Ganska tydligt!

ROT-avdrag däremot kan nyttjas av en större grupp medborgare i olika inkomstgrupper. Vi Socialdemokrater vill dessutom utöka ROT-avdraget så att det omfattar renovering av flerfamiljshus och innefatta en klimatbonus. Det ger ökade möjligheter till renovering av bland annat miljonprogramområdena.

Så NEJ Tomas Rådkvist – det har inte heller något med jämställdhet att göra! Möjligen i fråga om att täppa igen klyftorna och sudda ut klasskillnaderna för att på det viset få ett mer jämställt och jämlikt samhälle!

Så – åter till den ursprungliga debatten: Välfärdsbolagsvinster kontra jämställdhet!

Efter Caremaskandalen förra hösten har vinstuttag och kvalitet i välfärden varit en het politisk potatis! I flera undersökningar har det dessutom visat sig att majoriteten av Sveriges befolkning vill ha ett stopp för vinsttutag i välfärdssektorn och att riskkapitalbolag inte ska ges möjlighet att plocka ut ”våra skattepengar”!

För att kunna göra vinster handlar det till mångt och mycket om att kapa kostnader. Genom att kapa kostnader är risken stor att man tummar på kvaliteten i verksamheten. Det är just där vi Socialdemokrater vill se en ändring!

Vi vill bland annat ha ökad öppenhet och insyn i välfärdbolagen. Vi vill att meddelarfrihet också ska gälla inom den privata välfärdssektorn! Det handlar både om att säkerställa kvaliteten för kunderna samt att kunna garantera goda arbetsförhållandena för de anställda!

Stefan Löfven gick igår ut offentligt och meddelade att han inte vill se något tak på de vinster som privata välfärdsföretag gör. Imorgon ska partistyrelsen ta ställning till det förslag som en arbetsgrupp tagit fram.

Vi tittar bland annat på hur man i Norge lagstiftat om att privata skattefinansierade verksamheter inom barnomsorgen inte får ta ut vinst om de inte har lika hög personaltäthet som motsvarande verksamhet i kommunal regi.

Vi vill också se över möjligheten att del av vinst återinvesteras i verksamheterna. Vidare tittar vi på hur man i Spanien reglerar vinstutdelning. Jag kan rekommendera Ardalan Shekarabis rapport ”Vinst och den offentliga tjänstemarknaden”!

I april 2013 genomförs partikongressen i Göteborg och då kommer ett definitivt besked i frågan!

Faktum kvarstår dock: Socialdemokratin står för jämlikhet! Socialdemokratin värnar kvalitet i välfärdssektorn – både för kunden och för de anställda!

/Matz

2 thoughts on “Välfärdsvinster vs jämställdhet – del 2

 • Tomas Rådkvist 27 oktober, 2012 at 18:11
  Reply

  Visst finns det en jämställdhetskoppling Matz och det är lite synd att Åsa Mobergs artikel får dig att så kategoriskt förneka det i stället för att på ett öppet sätt fundera över frågeställningen.

  Å andra sidan var jag lite väl kategorisk när jag skrev att S hade sagt att Rut var fult, det håller jag med om (men jag har inte skrivit att du har sagt det!). Däremot finns det många S-märkta politiker och debattörer som har haft och har den åsikten och hävdar att Rut ökar klasskillnaderna trots att det är många företagare, ofta kvinnor, som kunnat starta framgångsrika verksamheter pga Rut. Det har också gjort svarta inkomster vita och har möjliggjort för familjer att få ihop livspusslet lite lättare.

  Så till vinstfrågan: Du svarar inte i ditt inlägg på min tidigare fråga varför det skall vara OK att göra vinst på skattemedel för de som ritar, bygger, värmer, inreder och städar sjukhuset men inte för de som vårdar patienten. Var i ligger skillnaden? Företag ”plockar ut skattepengar” hela tiden genom att göra ett bra jobb när det behövs och för att kunna se till att verksamheterna utvecklas. Det offentliga kan ju inte utveckla byggteknik, värmeteknik, medicinteknik eller städteknik själva, det överlåter man med varm hand till privata företag. Vad är det som säger att det offentliga skall ha monopol på vård, omsorg och skolor? För så måste det bli om man inte får göra vinst i verksamheterna eftersom det är en viktig del av drivkraften att ständigt bli lite bättre och lite mer effektiv. Det är också en förklaring till att offentligt drivna verksamheter ofta är så ineffektiva, inte minst inom sjukvården.

  Däremot håller jag med dig om öppenhet och meddelarfrihet inom skattefinansierade verksamheter, det borde vara en självklarhet.

  När detta skrivs så har det blivit offentligt att Stefan Löfven satt ner foten i partiet och fått med sig partistyrelsen på linjen att S inte skall sätta tak på vinsterna. Det var bra för S och för Sverige enligt min mening. Linjen att bolagen inte skall få redovisa resultatet på koncernnivå utan på enhetsnivå tycker jag också är bra och konstruktivt. Kvarstår dock att fundera ut hur det skall gå till eftersom det finns många sätt att kringgå detta men det kanske går att lösa.

 • Matz Keijser 28 oktober, 2012 at 09:19
  Reply

  Fast Tomas – debatten har från början över huvud taget inte handlat om jämställdhet. Den har sitt ursprung bland annat från Caremaskandalen och handlar om kvalitet, eller snarare bristen på detsamma, i privata välfärdsbolag!

  Från Socialdemokratiskt håll har vi också sen långt tillbaka krävt insyn i så väl privata skolor som vård- och omsorgsbolag. Att påstå att våra intentioner är att undergräva jämställdhetsfrågan är en ren lögn!

  Jag tycker du sätter fingret på problemet när du skriver att ”vinsten är en viktig del av drivkraften att ständigt bli lite bättre och lite mer effektiv”! Det är precis där vi sett bristerna i välfärdsbolagen!

  Till skillnad från de företag som ritar, bygger, värmer, inreder och städar har välfärdsbolagen inte blivit bättre och mer effektivt. Man har snarare skurit i kostnaderna för att kunna plocka ut större vinster – på bekostnad av kvaliteten och kundernas välbefinnande!

  Det är oftast personalkostnaderna man skurit i, vilket medfört att de anställda fått slita ont med sämre arbetsförhållanden och med låga löner. Anställda som till största delen är kvinnor!

  Jag tror också att mångfald är bra, men vi måste kunna ställa samma kvalitetskrav oavsett vem som är verksamhetsutförare!

  Därför vill vi nu få till nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden!
  http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/2012/Kvalitetslagar_valfarden/Beslut_Nationella_kvalitetslagar_%20PS_121026.pdf

  Måste säga att jag blir lite förvånade över ditt sätt att uttrycka dig om att ”offentlig verksamhet ofta är så ineffektiva” och din, vad det verkar, övertro på privata företags suveränitet!

  Avslutningsvis: RUT ökar klyftorna i samhället, det står jag fortfarande fast vid! Visst har några ”fått möjlighet att få ihop livspusslet lite lättare”, men det är ju de som HAR RÅD att köpa hushållsnära tjänster!

  Hur ska alla de som inte har råd få ihop sina livspussel? De som faktiskt har varit med att finansiera livspusslet för de som har råd att köpa privat städhjälp, läxhjälp mm!

  Det är inte något fult, men nog är det en klassfråga, Tomas!

  /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.