MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Vetorätt för kunskapsrätt

Posted on

eleverEP ställer i en rubrik frågan om det kommer att bli svårare att starta friskolor om kommunerna ges vetorätt. Detta är något som, enligt tidningen, Friskolornas riksförbund meddelat i en rapport.

Helena Proos har svarat på frågor från just Friskolornas riksförbund och där förtydligat att det handlar om att en friskola ska tillföra någon alternativ pedagogik eller inriktning samt att man ska visa på att det finns långsiktighet med verksamheten.

Det är just detta som är det viktiga i den här frågan. Det handlar inte om att minska elevers valfrihet utan snarare garantera att de kommer att kunna gå kvar på skolan. Elevers rätt till kunskap måste gå före vinstintressen!

Det vi från Socialdemokratiskt håll menar är att vi sett allt för många fristående utbildningsföretag driva sina verksamheter med just vinstintresse som prio ett. Vi har under en längre tid ställt krav på större insyn i verksamheterna både ur ett pedagogiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Vi vill också minimera risken för överetablering av friskolor, vilket i sig kan göra att såväl kommunala som fristående skolor utarmas.

Det är fullt förståligt att Friskolornas riksförbund värnar sina medlemmars intressen, men att som dess vd påstå att Socialdemokraternas förslag om vetorätt kommer att försvåra för nyetableringar av friskolor är att förvränga sanningen.

Det är inte heller sant att det handlar om kommuners ”välvillighet till valfrihet”. Även om kommunen är öppen för att släppa in fria aktörer kan det handla om att man inte anser det vara lämpligt. Idag kan kommunen säga nej, men ändå bli överkörda av Skolinspektionen som har sista ordet.

Självklart får nyetableringar av friskolor konsekvenser för de kommunala verksamheterna. Detta har vi sett bevis på även i vår kommun där till och med skolchefen Göran Hedström vid ett antal tillfällen påpekat just detta. Bland annat när det gäller ökade lokalkostnader för kommunen.

Det handlar som sagt inte om att utestänga privata aktörer utan att säkerställa att skolans uppdrag fullföljs även på lång sikt. Konkurrens om eleverna kommer det oundvikligen att bli, men konkurrensen måste handla om att förmedla kunskap för att eleverna ska nå målen snarare än om att locka till sig elever genom att erbjuda en dator eller Ipad för att sedan hålla ner på personalkostnader och underminera elevernas rätt till kunskap, elevhälsa mm!

Det vi vill med vetorätten är att sätta elevens rättigheter i fokus – inte vinstintressen i kortsiktiga projekt!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.