MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Dag: 10 mars, 2021

10mar

Tack för förtroendet!

1929, ett år efter att Per Albin Hansson valdes till partiordförande, tillträdde min farfar som ordförande för Grillby Socialdemokratiska Ungdomsklubb. Han skulle sedermera ingå som ledamot i partikretsens styrelse och satt i stadsfullmäktige mellan åren