MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Månad: maj 2022

20maj

”Det handlar om ett politiskt ledarskap”

Av olika anledningar hade jag inte möjlighet att närvara vid kommunfullmäktige i måndags den 16 maj utan har i efterhand fått ta till den inspelade webbsändningen, som finns tillgänglig på kommunens hemsida, för att se