MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Älvdans över fiskevatten

Posted on

Namngivning av bostadsområden, kvarter, gator och torg har väckt ett visst intresse både bland medborgare och media den senaste tiden. Det ser jag som mycket positivt. Det visar på att det finns ett engagemang och att många vill vara delaktiga i Samhällsbygget Enköping!

När vi i Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om Kammakartorget på kvarteret Fältskären (det som idag är PAUS-parkeringen) var det inte bara EP:s chefredaktör Roger Pettersson som snappade upp nyheten. Även SVT Uppsala tyckte det var så pass intressant att de valde att publicera det på sin hemsida.

Igår var det dags för nämndsammanträde igen och dags för ytterligare namnsättning. Den här gången var det meningen att vi skulle fatta beslut om det som i folkmun går under namnet ”Kyrkoherdens fiskevatten”.

Områdesnamnet som föreslogs, från den namngrupp som tar fram dessa förslag, var Älvdansen. Så här står det att läsa på Wikipedia:

Älvdans är ett vanligt namn på ett väderfenomen som uppstår i lokal dimma nära marken. Det förekommer oftast på sommaren och hösten, under klara och vindstilla morgnar, kvällar och nätter.

Det är precis detta fenomen som uppstår på den tänkta platsen. Jag ska i ärlighetens namn erkänna att jag till en början ställde mig frågande till namnvalet, men efter att ha förvissat mig om att det förekommer älvdans på Kyrkoherdens fiskevatten lät jag det landa i en acceptens för förslaget.

Nu var det några nämndledamöter som motsatte sig att just begreppet Kyrkoherdens fistevatten inte fanns med. Jag kan nog tycka, med tanke på den historia som ligger till grund för det folkmun väljer att kalla det, att det av just den anledningen kanske inte är det ultimata namnet för ett bostadsområde man vill att människor ska bosätta sig i.

Hur förklara för någon som kommer ny till Enköping och tänkt flytta hit varför området kallas som det gör? Jag skulle nog inte, som ambassadör för min kära hemkommun, vilja stå för den förklaringen!

Moderaten Tommy Myrsell menade att han hört en version om att kyrkoherden skulle haft någon form av förmån att fiska i dessa vatten. Det framgick dock inte om Myrsell menade med traditionella fiskeredskap eller om han agnade med något annat 😉

Centerpartisten Lars-Olof Legnerfält hade också synpunkter på att ett av kvarteren i området har det tilltänkta namnet ”Fruängen” och tyckte att det namnet borde bytas till något annat. Han hade dock inget eget förslag.

Legnerfälts argument var att just Fruängen förekommer på många andra ställen i vårt land. Det är mycket möjligt att det är så, men med det resonemanget kanske vi borde börja fundera på att byta namn på Drottninggatan, Kungsgatan, Torggatan och Kyrkogatan – eller?

Nåja, det slutade med att ärendet återremitterades tillbaka till förvaltningen för vidare utredning.

Återigen visade EP intresse för en namngivningsfråga och publicerade idag en artikel utifrån det som hände på nämnden. Det i sig har skapat diskussioner på sociala media och som jag skrev tidigare – det är bra invånare i vår kommun engagerar sig i frågor som handlar om utvecklingen av Enköping.

Medborgardialog i olika former har ju visat sig vara något som lockar människor att vara delaktiga i den demokratiska processen. Kanske är det så att även namngivning av nya bostadsområden, kvarter och gator i kommunen kan vara av intresse att ha dialog kring?

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.