MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

ÅRSKRÖNIKA för 2012

Posted on

Så här på årets sista dag är det hög tid att göra en tillbakablick på det som hänt det politiska året 2012.

JANUARI

Mycket av årets första månad handlade om hur moderaterna hade svårt att acceptera den skattehöjning som beslutades i sann demokratiska anda i kommunfullmäktige i december 2011. Ändå var det de själva som ansåg att det förelåg särskilda skäl att ta upp frågan igen under decemberfullmäktige för att justera budgeten.

Att sedan FP valde att, då, hoppa av allianssamarbetet var väl i och för sig något som inte fanns med i de andra tre partiernas ursprungliga beräkningar. Det blev gungigt i den återstående minoriteten och man försökte med alla medel avsäga sig ansvaret för att från början ha lyft frågan om budgetjustering.

Det gick så långt att det ställdes avgångskrav på det moderata finanskommunalrådet Anna Wiklund, vilket i sig renderade i en helsidesartikel i lokalpressen där Wiklund menade att i och med att det kom från en ersättare i fullmäktige var det väl kanske inte så mycket att bry sig om.

Ersättaren i fråga var Tomas Rådkvist och hur personkemin mellan dessa två ser ut tror jag inte behöver någon närmare beskrivning

Apropå avgång – den stora politiska händelsen på riksnivå denna månad var att Håkan Juholt, i ett köpcenter i Oskarshamn, valde att meddela att han efter tio månader som partiledare klev av sitt uppdrag. Bakgrunden känner nog alla till vid det här laget.

FEBRUARI

Att nattis och barnomsorg på så kallade obekväma arbetstider är något som vi Socialdemokrater drivit under lång tid både nationellt och lokalt är ingen nyhet. På lokalplanet har det genom åren kommit kritik mot förslaget och diverse bortförklaringar från flera av de borgerliga partierna om varför man inte anser att verksamheten behövs.

Bland annat har man använt sig av argumenten att ”man ska lösa omsorgsbehovet inom familjen och sitt sociala nätverk”!

Skam den som ger sig och trägen vinner! Till slut började det frö vi sått att gro och i februari meddelades att det öppnas ett nattis från och med 1 september! Så drivs målmedveten politik i opposition!

På riksplanet presenterades Magdalena Andersson av Stefan Löfven som Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson och den så kallade ”Löfven-effekten” gjorde att opinionssiffrorna för S vände uppåt igen!

MARS

Minoritetsstyret i kommunen fortsatte, men det verkade som om Centern öppnade upp för samarbete över blockgränserna. I lokalpressen visades med all tydlighet att förtroendekapitalet för den moderatledda minoriteten blev allt svagare!

Samtidigt drog man, speciellt från moderat håll, på sig offerkoftan och hävdade att oppositionen, och då framför allt vi Socialdemokrater, gick till personangrepp i våra insändare.

Undertecknad var nog den man mest retade upp sig på då jag i både insändare och på bloggen, helt i enlighet med vad som förväntas av en oppositionspolitiker, kritiserade brister i de styrandes politik och hur dess företrädare agerade. Det gäller att skilja på sak och person!

Skolnämndens ordförande Ingvar Smedlund (M) var den som mest kände sig ”påhoppad” och gick till och med så långt att han påstod att vi Socialdemokrater gått en ABF-kurs i ämnet och menade vidare att:

ABF-kursen har gett vid handen att; Skjut in er på enskilda individer, bry er inte så mycket om politiken.

Den moderatledda minoriteten började inse att man tappat i förtroende och försökte göra sig själva till offer utåt sett. Smedlund själv summerade det egentliga problemet på ett alldeles utmärkt sätt:

Har man brister i den egna politiken är det klart att man försöker med alla medel flytta fokus!

Härskarteknik är nog ett ämne jag kommer att beröra närmare i kommande blogginlägg, men det är värt att nämna redan nu. Huruvida någon gått någon kurs i detta eller inte låter jag vara osagt, men det förekommer flitigt och då framför allt i fullmäktige!

På riksplanet var det Sten Tolgfors som klev av som försvarsminister. Istället för att erkänna sina brister skyllde han, likt andra moderata företrädare, på sina barn och familjeförhållanden.

”På egen begäran” hette det utåt, men att regeringen redan då och alltså även på riksplanet var inne i en förtroendekris var helt uppenbart!

APRIL

April månads stora samtalsämne blev självklart att Folkpartiet åter igen vände kappan efter vinden och visade att maktpositionering går före trovärdighet och kommunens bästa! Och för vad? En vice ordförandepost och en ledamotplats!

Sociala investeringar och satsningar på skolan var alltså inte längre frågor som Folkpartiet stod upp för. Det som varit det avgörande bara några månader tidigare. Märkligt!

Man kröp till korset trots kritik om att man blivit ”socialister” och ”har strulat sedan 80-talet”! De enda vinnarna i att FP gick tillbaka till allianssamarbetet var så klart moderaterna som åter fått tre stödpartier som duktigt dansar efter den moderata pipan!

Här någonstans byter också Tomas Rådkvist parti och blir helt sonika miljöpartist. Något han fått utstå en hel del illa riktad kritik för från sina före detta allianskamrater. Återigen värt att nämna begreppet härskarteknik!

På riksplanet drev Solveig Zander och andra centerpartister frågan om lägre ingångslöner på hela arbetsmarknaden och alla åldrar. Det vill säga samma jobb som andra men bara 75% av lönen! Dessutom hade de mage att kalla det för ”sunt förnuft”!

Snarare en politik för ökade klyftor i samhället!

MAJ

Självfallet var 1 maj högintressant detta politiska mellanår! Enköping besöktes av Ulla Lindqvist, LO:s förste vice ordförande, som pekade på bristande eller snarare avsaknaden av borgerlig politik. Vidare lyfte hon frågor som vinster i välfärden, rätten till heltid och individuell föräldraförsäkring.

KD:s starke man, Bosse Reinholdsson, var som vanligt på plats i Skolparken om än lite så där i skymundan!

Det blir allt mer tydligt i kommunen att den moderatledda alliansen har svårt att förvalta den budget som togs i december. Det avsattes bland annat pengar för sociala investeringar. Alltså öronmärkta medel för förebyggande arbetet! Något som åtminstone FP var införstådda med före årsskiftet.

Nu har partiet åter visat sitt rätta jag, som stödparti åt moderaterna, och låter pengarna gå till att täcka hål i Upplevelsenämndens budget! Skandal är ett ord som ligger nära till hands!

På riksplanet – intet nytt. Men regeringen Reinfeldt hejas flitigt på av bland annat finanskommunalrådet Wiklund som i en insändare menar:

Det måste smärta Socialdemokraterna att se hur framgångsrik moderaternas arbetsmarknadspolitik har visat sig.”

Samtidigt presenteras nya siffror om att arbetslösheten fortsätter ligga på en allt för hög nivå och att ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa! FAS 3-debatten ska vi inte tala om!

JUNI

Juni brukar det vara lite stiltje i lokalpolitiken, men jag hinner i alla fall åter igen få kritik för mitt oppositionspolitiska sätt att förmedla min syn på hur Enköping styrs. Fortfarande hävdar jag att detta är mitt politiska uppdrag som jag fått i förtroende från väljarna.

Anna Wiklund (M), Urban Wahlberg (C), Jenny Abrahamsson (FP) och Bo Reinholdsson (KD) försöker i en insändare att få det att framstå som om vi Socialdemokrater skulle ha ändrat uppfattning i fråga om utvecklingen av hamnområdet.

Nu var inte det riktigt sant. Snarare var det så att vi ville, i väntan på att förslaget om hamnen utreddes, att Joar skulle göras om till Kulturhus och inrymma bland annat Kulturskolan – något som moderaterna och dess stödpartier då sa blankt NEJ till!

Frågan blev åter aktuell under hösten och då var det annat ljud i skällan! Mer om det längre fram…

Jo just ja, denna månad blev det också officiellt att Tomas Rådkvist bytt blåklinten mot en maskros!

Det mest intressanta under juni var väl kanske att moderaterna bytte partisekreterare – igen! Kent Persson behöver kanske inte någon närmare presentation så här ett halvår senare. Han har nog lyckats profilera sig alldeles på egen hand!

JULI

Semestermånad i lokalpolitiken! Rikspolitiken däremot präglas av Almedalsveckan. Både Löfven och centerns Annie Lööf premiärtalar.

Centerpartiet har dessutom hamnat i ett läge under den berömda 4-procentspärren i opinionsmätningarna. Tillsammans med KD är de två partierna ett problem för regeringen Reinfeldt.

Det som jag minns mest från regeringspartiernas Almedals-tal var att Reinfeldt gav Björklund en språktestskänga. Björklund kritiserade regeringen. KD kritiserar FP för att den svenska skolan inte håller måttet. Annie Lööf ansåg att hela alliansen behövde trycka på den stora ”refreshknappen” och trodde att receptet var att återanvända Maud Olofssons badtunneknep!

Stefan Löfven däremot har fått Socialdemokraternas opinionssiffror att fortsätta klättra uppåt. Hans tal i Almedalen gjorde inte saken sämre och media berömde hans retorik och hans sätt att framföra politik som innehöll framtidstro, visioner, modernitet och politiska idéer med begrepp som ”hållbar frihet!.

Det visade också på att Socialdemokratin åter igen äger frågorna om sysselsättning, skola, utbildning, vård och omsorg!

AUGUSTI

Centerpartiets problem fortsätter – både i riket och nu också lokalt!

Urban Wahlberg, centerns kommunalråd, går ut i ett pressmeddelande och aviserar sin avgång! Wahlberg har under sina drygt ett och ett halvt år som kommunpolitiker varit tvungen att ta tjänstledigt från sina politiska uppdrag för att behålla sitt ”ordinarie” jobb på Ryan Air!

Dock kom Wahlberg att sitta kvar som kommunalråd fram till oktober.

Annie Lööf granskas efter att ha sparkat generaldirektören för Tillväxtverket för att sedan själv visade det sig ha misskötta restaurangnotor, som betalats med skattepengar!

SEPTEMBER

Denna månad presenterade vi Socialdemokrater det som i dagligt tal kallas för ”skuggbudget” för 2013 – alltså det år som snart tar sin början!

I vårt alternativ presenterade vi ett antal åtgärder som vi prioriterar. Vi anser bland annat att kommunen under 2013 måste:

 • börja bygga badhuset
 • börja bygga om Joar till en kulturskola
 • göra det möjligt att ha en uterink med tak vid Bachohallen
 • börja bygga ett trygghetsboende

Vi vill:

 • ta tillbaka Röda Villan och utveckla dess verksamhet. Det är rimligt att en bra verksamhet ska få utvecklas, inte avvecklas.
 • ta bort 1:e vice ordförande i alla nämnder
 • jobba med sociala investeringar

I budgetdebatten denna månad lyfte jag också frågan om tillgänglighet i vår kommun för personer med funktionsnedsättningar. Något som vi också som grupp fått med i Miljö- och byggnadsnämndens nämndplan!

Bowlinghallens vara eller inte vara blev en het potatis i och med diskussionerna om att en ny simhall ska byggas. Från Socialdemokratiskt håll var vi mycket tydliga med att vi anser att det ska finnas en bowlinghall även fortsättningsvis. Lösningen måste vara en del av processen med simhallsbygget.

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) predikar om karriärstjänster, förstalärare och lektorer! Samtidigt kommer signaler om att det inom en snar framtid kommer att vara brist på lärare över huvud taget. Detta borde vara utbildningsministerns absoluta fokus – återväxten och att åter göra läraryrket attraktivt!

OKTOBER

Denna månad diskuterades det runt om i vår kommun var man ska gå över gatorna i fortsättningen! De vita streckens tid var nämligen förbi!

Vår Socialdemokratiska sådd av frön fortsätter ge en bra skörd. Denna gång är det utvecklingen av Joar där Kulturskolan ska kunna inrymmas.

Den moderatledda alliansen har insett att vi hade rätt IGEN, men får det så klart att se ut som om det är deras egen idé! I EP gick det att läsa:

Alliansen i Enköping vill inte vänta längre.

Vi ler och säger äntligen!

På riksplanet har vinster i välfärden åter blivit ett hett debattämne och nu läggs också jämställdhetsperspektiv in i debatten.

De två riksdagskvinnorna från Enköping Zander & Vilhelmsson går ut med lögner till medborgarna om att Socialdemokraterna vill höja bolagsskatten.

Om Vilhelmsson och Zander hade bemödat sig att läsa det Socialdemokratiska budgetalternativet – och det är väl det minsta man kan begära av två folkvalda riksdagsledamöter – hade de kanske sett att även vi Socialdemokrater vill sänka bolagsskaten – med 2,3%. En fullt finansierad skattesänkning dessutom!

NOVEMBER

6 år med alliansstyre i riket och en borgerlig skolpolitk. Man tycker att förutsättningarna för den moderatledda alliansen i Enköping att nå högre mål med skolan borde vara optimala – men icke!

För tredje året i rad rasar Enköping i Lärarförbundets skolranking! Av landets 290 kommuner har vi landat på 261:a plats!

I kommunens vision kan man läsa följande:

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Uppenbarligen har vi en lång bit kvar innan vi uppnår detta!

Trots järnrör, rasistiska uttalande och en nedvärderande kvinnosyn fortsätter SD:s opiononssiffror att öka. Samtidigt går Jimmy Åkesson ut och kräver nolltollerans. Företrädare för partiet tvingas avgå på grund av kvällstidningarnas avslöjanden.

SD är i dagsläget tredje största parti!

DECEMBER

PEAB vill riva så mycket som möjligt av BAHCO, men i nämnden återremitterar vi ärendet för att kunna fatta ett så riktigt beslut som möjligt byggt på så mycket fakta som möjligt.

Hornö LVM-hem får ja till att bygga nytt. Det är en enig nämnd som återremitterar ärendet och där jag som ordförande skriver under beslutet på delegation.

Årets julklapp blir bartender och läxhjälp – för den som har råd! Det är nämligen med hjälp av RUT möjligt att göra avdrag för dessa ”hushållsnära tjänster”! Moderaterna och deras fyra stödpartier (SD inräknat) driver igenom detta i riksdagen!

Samtidigt ökar barnfattigdomen i välfärdslandet Sverige!

 

Detta var en ”kort” sammanfattning av det politiska året 2012 ur mitt sätt att se det! Nu önskar jag alla läsare ett
GOTT NYTT ÅR!

/Matz

One thought on “ÅRSKRÖNIKA för 2012

 • Tomas Rådkvist 3 januari, 2013 at 21:20
  Reply

  Intressant krönika Matz, den måste ha tagit en stund att skriva. Vill bara göra en markering: du har några gånger nu skrivit om ”personkemin” mellan mig och kommunalrådet Wiklund på ett sådant sätt att det kan tolkas som att det bara är där skon klämmer. Det är ju att minimera problemet och är också en slags härskarteknik Matz.

  Min kritik mot Wiklund har alla gånger haft en konkret grund och riktat sig mot något hon har gjort, inte mot henne personligen. I exemplet du nämner inledningsvis var det hennes ovilja att ställa sig bakom fullmäktiges budgetbeslut genom att i intervjun inte medge att det förelåg ”särskilda skäl” att höja skattesatsen.

  Det var ett allvarligt övertramp eftersom kommunalrådet själv styr beslutsprocessen och genom sin kommentar antingen i efterhand försökte krypa ur det eller inte förstod vad som gäller. I båda fallen diskvalificerar hon sig för sitt uppdrag.

  /Tomas

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.