MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Bygglov direkt

Posted on

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen lämna besked om förhandsbesked och bygglov inom tio veckor från det att kompletta handlingar har lämnats in.

Enköpings kommun kan idag leverera bygglov inom 6-7 veckor, vilket är mycket bra. Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla tillgängligheten för de medborgare som vill komma i kontakt med dem.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre!

Sedan sex år tillbaka har Enköpings kommun rasat i rankingar över Nöjd Kund Index, det vill säga hur nöjda de som söker bygglov är med hanteringen av sitt ärende.

Från att ha varit en kommun i toppskiktet tillhör vi idag enligt mätningarna de sämsta kommunerna i landet. Den borgerliga majoriteten har inte visat något intresse av att ta den problematiken, som varit kända för dem sedan 2007, på allvar.

Från Socialdemokratiskt håll vill vi att man som sökande enkelt ska kunna ta till sig rätt information om vilka handlingar som krävs för att det ska anses som ett komplett ärende. Med den digitala tekniken finns oanade möjligheter med exempelvis frågeformulär, blankettsamlingar och till och med att söka bygglov digitalt.

Det finns också möjlighet att få snabbare handläggning av bygglov för okomplicerade byggnadsåtgärder.

Vi vill öppna upp för fler vägar in till byggavdelningen. Förutom telefontider, inbokade möten och digital teknik skulle vi vilja utveckla medborgardialogen. Exempelvis genom att tjänstemän från byggavdelningen någon gång per vecka finns i kommunhusets entré där man står till tjänst med information, rådgivning och vägledning i bygglovsärenden.

Vi vill också se att Enköping, i likhet med många andra kommuner, ska kunna erbjuda det som går under namnen ”bygglov över disk” eller ”bygglov direkt”. Det innebär att, i dessa möten med medborgare och näringsidkare, om den föreslagna åtgärden kan godkännas och ansökan är komplett handläggs ärendet direkt och beslut kan tas på plats.

Självklart kommer det även fortsättningsvis att ställas krav på den sökande att komma in med kompletta handlingar. Genom att öppna upp för fler möjligheter för den sökande att ta till sig rätt information och enklare komma i kontakt med handläggare från byggavdelningen är vi övertygade om att det blir ett win-win-koncept. Både hanteringen av ärenden kommer att kunna effektiviseras ytterligare och fler ”kunder” kommer att bli nöjda!

/Matz

Publicerat i EP 2013-10-19

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.