MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

”Det handlar om ett politiskt ledarskap”

Posted on

Av olika anledningar hade jag inte möjlighet att närvara vid kommunfullmäktige i måndags den 16 maj utan har i efterhand fått ta till den inspelade webbsändningen, som finns tillgänglig på kommunens hemsida, för att se och höra det som sades. Jag var såklart nyfiken på debatten kring årsredovisningen för Enköpings kommun för 2021.

Redan i sitt inledningsanförande lyfte kommunalrådet Ulrika Ornbrant (c) frågan om hur medborgare ska kunna ”hitta in” i politiken och engagera sig.

Ornbrant uppmanade till självrannsakan hos oss politiker och menade att vi ska fundera på om vi är ”bra på att prata gott om varandra” och ställde frågan:

Kan vi skilja på sak och person?

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (m) var inte sen att följa Ornbrants avstickare i debatten kring årsredovisning och uppehöll sig i sina två efterkommande debattinlägg vid samma tema.

Bland annat berättade Book att han i samtal med tjänstepersoner ute på förvaltningarna fått till sig att ”Det finns bara en opposition i Enköping och det är ett parti. Det enda oppositionspartiet som finns är SD. De lägger konstruktiva förslag till förbättringar.

Book fortsatte med att förtydliga vad han anser är ”oppositionens sak” och ställde frågan:

Vad har oppositionen lagt för konstruktiva förslag och drivit styret framför sig?

Peter Book fortsatte med att redogöra för det förtroliga avslutningssamtal han haft med den nyligen avgående kommundirektören Ulrika K Jansson, som enligt Book ska ha sagt:

Ni har en administrativ opposition som ägnar sig mer åt kommatecken, ’och’ och ’men’ i dokument än att driva oppositionspolitik.

Här höll i alla fall jag på att sätta kaffet i halsen. Det är väl en sak att man i förtroende har ett avslutningssamtal med en avgående chefstjänsteman och diskuterar synen på hur kommunen styrs, men att offentligt redogöra för en kommundirektörs syn på det politiska arbetet känns magstarkt.

Inte för att det är kritik riktad mot oppositionen – det kan jag ta – men hur ska Ulrika K Jansson uppfattas av politiken i sitt nya värv som kommundirektör i Karlstad? Kommer politikerna i Karlstad att ha förtroende för en kommundirektör som uppenbarligen har åsikter om hur det politiska arbetet bedrivs?

Peter Book slutade inte där. Han menade vidare att det är oppositionens uppgift att ”skickliggöra styret” samtidigt som han lyfte frågan om hur vi bemöter varandra. Det sistnämnda gällde inte bara mellan politiker utan även mellan politik och tjänstepersoner.

Här menade han att vi ”i Enköping är på väg åt ett farligt håll och här behöver vi från politiken skärpa till oss”. Han höjde en varningsflagga för att vi håller på att få en tystnadskultur, där tjänstepersoner inte vill möta politiken.

Han avslutade med att ”det handlar om ett politiskt ledarskap, ett ledarskap där vi ska få tjänstemännen att leverera det politiken vill.

Hur ska man då tolka det kommunstyrelsens ordförande sa i måndags? Jag börjar bakifrån:

Om vi nu är på väg in i eller redan befinner oss i en tystnadskultur, där tjänstepersoner känner obehag att exempelvis föredra sina ärenden för nämnderna, är det precis som Book själv säger. Det handlar om ett politiskt ledarskap, som tar tag i problematiken.

Under förra mandatperioden (2014-2018) gick vi i Miljö- och byggnadsnämnden från start in i precis en sådan situation. Tjänstepersonerna själva uttryckte att de under lång tid hade saknat just ett tydligt ledarskap. Det hade gått så långt att tjänstepersoner lämnade nämndsammanträden när politiska beslut skulle fattas.

Här gjorde vi gemensam sak från politiken – över partigränserna – där vi tydliggjorde de olika rollerna för att nå den så kallade ”gyllene zonen”. Resultatet lät inte vänta på sig. Men det gäller att någon vågar ta tag i det tidigt för att bryta det destruktiva och bygga ömsesidig respekt och förtroende. Det är politiskt ledarskap!

Att uttrycka sig i termer om att oppositionen ska ”skickliggöra styret” skulle kunna ses som att styret diskvalificerar sig själva och därmed har kapitulerat. Min uppfattning är att vi från oppositionen ofta, kanske till och med allt för ofta, behöver just kliva in och styra upp – så kanske har Peter Book en poäng i det han sa. Åter igen handlar det om politiskt ledarskap.

Påståendet om att vi inte lagt några ”konstruktiva förslag” under innevarande mandatperiod är ett riktigt lågvattenmärke. Listan kan göras lång med de förslag vi från Socialdemokraterna lagt. Det vet Peter Book!

Men det är svårt att ”driva styret framför sig” och ”skickliggöra” när man från styret med ryggradsreflex avfärdar de förslag som läggs fram. Istället för att bemöda sig att diskutera med S och vara beredda att kompromissa väljer man hellre att luta sig mot stödet från SD.

Avslutningsvis kan man ställa sig frågan varför Peter Book väljer att lyfta SD som ”det enda oppositionspartiet”? Visserligen vet vi att det under innevarande mandatperiod är mer regel än undantag att SD röstar med styret. Det vet styret om och utnyttjar självklart SD:s vågmästarroll till fullo. Det har till och med uttalats att man ser det som en ”bonus”!

Books uttalande kan inte ses som annat än en vidöppen dörr till ett samarbete med SD efter valet. Det som tidigare tydligt uttalats som en omöjlighet verkar nu tyvärr vara ett faktum.

Vi har sett hur moderaterna agerat i frågan på nationell nivå. Moderaternas partiledare har tagit i hand på att aldrig ingå i en regering med SD, men idag vet vi var han står. Nu verkar alltså moderaterna lokalt i Enköping följa den vägen.

Till sist – Ulrika Ornbrant inledde med att uppmana oss politiker i Enköping att rannsaka oss själva och fundera på om vi är ”bra på att prata gott om varandra”. Uppenbarligen hade hon inte pratat ihop sig med kollegan Peter Book inför debatten.

Så ser det politiska ledarskapet ut i Enköping idag!

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.