MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Det här har vi gjort, Solveig Zander!

Posted on

Läste precis en artikel i Ena-Håbo Tidningen om centerpartiets riksdagskvinna från Enköping – Solveig Zander. Jag har stor respekt för Solveig med hennes erfarenhet av såväl lokal- som rikspolitik. Hon har varit tydlig och väl förberedd i de riksdagsdebatter jag sett henne i och jag uppfattar det som att hon står stadigt i sitt partis grundideologi.

I artikeln menar hon, inte helt oväntat, att hon vill se en alliansregering efter valet, men är också tydlig med att det med stor sannolikhet kommer att behövas blocköverskridande samarbete av något slag. Min tolkning är att Solveig Zander tar avstånd från att söka stöd från SD, vilket låter klokt med tanke på de senaste dagarnas olika besked från allianspartierna!

Men jag fastnade för en mening i artikeln där Solveig säger ”att det inte blir så mycket gjort med en svag regering, det har vi ju sett nu” och anspelar på att den sittande regeringen inte levererat. Här skulle jag vilja komma med ett axplock:

 • Sedan regeringen tillträdde har 300 000 fler kvinnor och män ett arbete att gå till.
 • Idag arbetar över 100 000 fler i välfärden än när regeringen tillträdde.
 • Sysselsättningsgraden i åldrarna 20–64 år, dvs. andelen av befolkningen som har jobb, är den högsta som Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land.
 • Regeringen har infört ett växa-stöd på uppemot 63 000 kronor per år för enmansföretagare som anställer sin första medarbetare.
 • Fas 3 har avskaffats.
 • Lättnader i beskattning av vissa personaloptioner för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelkompetens.
 • Stärkt regional utveckling; en ny, sammanhållen landsbygdspolitik har tagits fram med förslag om förbättrat företagsklimat.
 • Sammanlagt har 21 myndigheter helt eller delvis omlokaliserats och en ny serviceorganisation ska skapas i Statens servicecenter.
 • Fler bostäder och bättre infrastruktur; regeringen har gjort den största bostadspolitiska satsningen på 20 år med runt 6 miljarder kronor per år på ett investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror.
 • Kunskapslyftet; utbildningsplatser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola samt regionalt yrkesvux har byggts ut kraftigt. Lyftet kommer att omfatta cirka 100 000 utbildningsplatser 2021.
 • Stöd till studier; ett studiestartsstöd har införts med ett bidrag på ca 9 200 kronor per studiemånad för de med stora utbildningsbehov.
 • Lån för körkortsutbildning; vissa arbetslösa och unga kommer att erbjudas lån för körkortsutbildning för att förbättra möjligheten till etablering på arbetsmarknaden.
 • Extratjänster; kommuner, landsting kan anställa personer på extratjänster där långtidsarbetslösa eller nyanlända kan gå sida vid sida med de som har utbildning och samtidigt vara till hjälp vid till exempel städning och matlagning.
 • Statliga myndigheter kan också anställa personer på extratjänster, de kallas då moderna beredskapsjobb.
 • Förbättrade skolresultat i internationella mätningar, viktigt att vi konkurrerar med kunskap.
 • Introduktionsjobb; regeringen förenklar och förstärker systemet för anställningsstöd. Fem olika stödformer blir ett.
 • Lönebidrag: taket för den högsta bidragsgrundande lönen i lönebidragen höjs stegvis för att uppgå till 20 000 kronor per månad år 2020 och harmoniseras därmed med övriga anställningsstöd.
 • Etableringsjobb; regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om en helt ny modell för staten att stimulera att nyanlända och långtidsarbetslösa får jobb.
 • 90-dagarsgaranti; regeringen har infört en garanti som innebär att alla unga arbetslösa ska få ett erbjudande om jobb, utbildning eller annan insats inom 90 dagar.
 • Mer insatser under asyltiden har införts bland annat genom att öka tillgången till samhällsinformation och insatser i svenska.
 • Samma krav som för andra arbetssökande; det finns möjlighet till etableringsinsatser men det ställer samma krav som för andra arbetslösa på att t.ex. söka och ta del av utbildning.
 • Regeringen har infört en utbildningsplikt för nyanlända.
 • Vårdnadsbidraget har avskaffats och föräldrapenningen begränsats för de föräldrar som kommer till Sverige med barn äldre än ett år.
 • Möjligheter att lära sig svenska under föräldraledigheten, studieförbundens uppsökande och studiemotiverande insatser och bättre förutsättningar att kunna starta eget företag kan också bidra till att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor.
 • Lex Laval har rivits upp.
 • Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen har införts för att skydda arbetstagare från utnyttjande och motverka fusk och kriminalitet.
 • Sociala villkor vid offentlig upphandling; målet är att göra den offentliga delen av samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor.
 • Stärkt a-kassa och avdragsgill fackavgift; regeringen har stärkt a-kassan under mandatperioden
 • Den som är med i facket fr.o.m. den 1 juli 2018 får en skattereduktion med 25 procent av medlemsavgiften

Listan kan göras lång! Över 100 reformer har den här regeringen genomfört, trots ett knepigt parlamentariskt läge. Vi har en fortsatt god utveckling av svensk ekonomi. Vi har en stabil tillväxt som går in i ett mer normalt läge, precis som vi förutspått. Vi har fortsatt starka offentliga finanser.

Det vill vi bygga vidare på – för ett starkt samhälle!

/Matz

One thought on “Det här har vi gjort, Solveig Zander!

 • Jan Lennartsson 30 juni, 2018 at 14:35
  Reply

  Jag är en GräsRos och anser numera att S är det bästa alternativet. Jag anser att det är fel att jag ska få snabbare och bättre samhällsbetald vård än de flesta andra svenskar. Jag tror inte heller att Soveig Zander var medveten om att friskolesystemet skulle utvecklas som det gjort. På sikt är S det enda alternativet för att vi i framtiden ska få tillbaks ett samhälle som är likvärdigt för alla! ?

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.