MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Dialog om astma och allergi

Posted on

En spännande kväll där jag fick möjligheten att träffa den lokala Astma- och allergiföreningen för Enköping Håbo. Kvällen handlade om inomhusmiljön i våra skolor. Till min hjälp hade jag en av Miljö- och byggnadsförvaltningens duktiga miljöinspektörer, Helen Johansson. Dessutom hade jag bjudit med Lene Juhlin (NE) som representant i skolnämnden.

Helen inledde med att berätta om Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om just inomhusmiljön i skolan och hur vi har arbetat med det. Hon presenterade också delar av resultatet av projektet i Enköping där alla grundskolor samt gymnasiet ingått. Här har fokus legat på städning och ventilation.

Det finns mycket att lära om allergier och astma. Ett dolt handikapp som, trots att det är den snabbast växande folksjukdomen, det finns alldeles för lite kunskap om hos gemene man. Vi som var inbjudna fick lära oss en hel del nya saker från medlemmarna i föreningen.

Det var mycket lärorikt och jag hoppas att det vi förmedlade från politiken och tjänstemanna sidan i kommunen var till nytta för att öka förståelsen för hur den kommunala organisationen är uppbyggd och vem som har vilket ansvar när det gäller inomhusmiljön i skolan.

Diskussionerna fortsatte över en kopp kaffe och vi fick med oss en massa matnyttigt att jobba vidare med. Jag tar för givet att vi kommer att ha fortsatta diskussioner kring de här frågorna både tillsammans med AoA-föreningen, men framför allt inom politiken.

Tillgänglighetsfrågor är något jag drivit under ett antal år där den motion jag lämnade in under förra mandatperioden utmynnade i att vi under våren på förvaltningen jobbat med tillgänglighet inom rutnätstaden. Andemeningen med motionen är att göra Enköping tillgängligt för alla oavsett vilken funktionsnedsättning man har. Självfallet är även de dolda handikappen inräknade i detta. Alla ska kunna röra sig fritt och obehindrat på allmänna platser och i offentliga miljöer!

Detta finns också med i det budgetförslag vi från Socialdemokraterna och Nystart Enköping lagt och som det kommer att beslutas kring vid nästa kommunfullmäktige. Tillgänglighetsfrågorna är viktiga ur ett demokratiperspektiv. Vi har äntligen kommit igång i Enköping, men det finns mycket kvar att göra. Därför känns det oerhört bra att vi också visar att det finns en politisk vilja att arbeta aktivt med detta.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.