MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Elevers rätt till kunskap!

Posted on

bjorklund_katederundervisningI tisdags skrev vice vd för Kunskapsskolan i Sverige, Mikaela Valtersson, tillsammans med rektorn för samma skola lokalt här i Enköping, Kalle Enström, och lyfte sin egen verksamhet till skyarna och menade att friskolorna bidragit till en positiv utveckling för samtliga elever i kommunen.

De avslutar sin debattartikel med att man vill flytta diskussionen kring friskolors vara eller icke vara till att istället handla om ”viktiga pedagogiska frågor som kan bidra till att skolan åter når världsklass”. Jag kan inte annat än hålla med!

I fredags fick debattörerna dock svar på tal från en förälder till en elev på Kunskapsskolan i Enköping under rubriken ”Leverera lite kunskap istället”.

Denna förälder lyfter en del intressanta aspekter. Bland annat att skolan inte har tillräcklig tillgång till datorer för eleverna för att kunna arbeta under eget ansvar samt att skolan har uppenbara problem med den server där den så kallade ”kunskapsportalen” finns.

I debattartikeln framgår också att elever som går från Kunskapsskolan till Westerlundska gymnasiet har uppenbara kunskapsluckor och därmed har svårt att hänga med i undervisningen.

Detta får mig att ifrågasätta om betygsnivåerna är relevanta och om Kunskapsskolan verkligen bidragit till ett ökat meritvärde och till bättre resultat så som representanterna för skolan vill påskina!?

I torsdagens EP citeras den folkpartistiska utbildningsministern Jan Björklund som menar att ”elever inte klarar av att sitta och räkna på egen hand. Vi behöver mer katederundervisning!

De som följt med i skoldebatten de senaste åren vet att detta är något som Björklund hela tiden hävdat. Därmed diskvalificerar utbildningsministern Kunskapsskolan och andra friskolor med liknande pedagogiskt upplägg, där man lägger allt mer ansvar på eleverna!

Tro det eller ej, men här är jag till viss del faktiskt överens med utbildningsministern för en gångs skull. Att anse att elever själva ska kunna avgöra om de tillgodogjort sig rätt kunskap och i rätt mängd känns märkligt.

Det är lite som att kirurgen talar om vad som ska göras, var jag hittar information om det och förväntar sig sen att jag ska operera mig själv! ( lite raljerande kanske 😉

Därmed inte sagt att jag håller med Björklund om hans syn på att den svenska lärarens auktoritet ska vara i stil med Stig Järrels rollfigur Caligula i filmen Hets!

Lärarens roll är att vara en god ledare som förmedlar rätt kunskap, ser varje individ och bemöter varje elev utifrån dennes förutsättningar – även elever i behov av särskilt stöd!

Det ska vara en bra blandning av katederundervisning som både förmedlar kunskap, tar tillvara på elevens nyfikenhet och egen kreativitet, inspirerar till eget ansvar och viljan att lära sig mer.

Om Kunskapsskolan och andra privata aktörer inom den pedagogiska sektorn vill flytta fokus från vinster i friskolor måste man nog också öppna upp för mer insyn även för de utanför ägandekretsen.

Jag och många med mig är med och finansierar den verksamheten genom skattemedel och då borde vi också få insyn i hur det egentligen ser ut! Det ”Förälder” skrev i sin debattartikel i EP skapade nog för många fler frågetecken än de som rektorn och vice vd försökte räta ut i sin!

/Matz

16 thoughts on “Elevers rätt till kunskap!

 • Percy Westerlund 16 december, 2012 at 12:32
  Reply

  Matz, av solidaritet med dig som nämndkollega känner jag mig föranledd att än en gång kommentera din blogg. Vet inte mycket om Kunskapsskolan, men jag delar helt din skepsis till undervisning som bygger på att eleven skall klara sig utan lärare. Tyvärr tror jag den är lika vanlig i den kommunala skolan som i kunskapsskolan. Jag satt fram till juni förra året i utbildningsnämnden och blev då varse att den dåvarande skolledningen ansåg att det var förenligt med modern pedagogik att klassrummet då och då saknade lärare. Huvudsaken var tydligen att man sagt åt eleverna vad de skulle göra…
  Att detta är ett vanligt fenomen i svenska skolor, oavsett vem som driver dem, framgick för övrigt av den något deprimerande mätning av skolresultaten som OECD gjort och som offentliggjordes i veckan. Just avsaknaden av lärarnärvaro och lärarstöd i undervisningen pekades ut som något udda just för Sverige.
  Slutligen tycker jag nog du vrider argumentationen en aning när du påstår att Björklund skulle efterlysa en järrelsk Caligula i katedern. Allt han säger är ju, precis som du och jag tycker, att det är viktigt med en lärare i klassrummet som bedriver undervisning.

  Hälsningar,
  Percy

  • Börje Isaksson. 16 december, 2012 at 12:46
   Reply

   Perfekt påpekat Percy. Som du nog förstår / förstod så ärdet/har det varit ännu ett spöke att kämpa mot i 20 år för oss lärare.
   Från det att Persson fick tillfälle att skyffla ansvaret för skolan, speciellt gymnasiet, till kommunala sandlådan, har det bara lelts med möjligheten att förbilliga. Ett fint exempel är ju att det anses OK att förtroendevaldas tjänstledigheter täcks upp med förment ”tillsyn” av kollega. Löjligt! 16 -19 åringar behöver få ta ansvar, inte tillsyn .

   • Tomas Rådkvist 16 december, 2012 at 14:05
    Reply

    Vilket spöke pratar du om Börje? Är det friskolorna, nya pedagogiska modeller eller kommunala skolpolitiker?

   • Matz Keijser 16 december, 2012 at 14:25
    Reply

    Den ”kommunala sandlådan” har de senaste 18 åren i Enköping letts av en borgerlig majoritet i någon form!

    /Matz

  • Tomas Rådkvist 16 december, 2012 at 14:00
   Reply

   Percy, du har helt rätt när du skriver att du inte vet mycket om Kunskapsskolan. Jag föreslår ett besök per omgående.

   Efter att ha haft 3 barn i skolan så vet jag att det förstås finns tillgängliga lärare men den pedagogiska modellen skiljer sig från den kommunala skolans. Lärarna finns som ständiga stöd till eleverna när de arbetar enskilt och inte has basgruppsundervisning eller föreläsning i större grupp.

   Dessutom tar lärarna tillsammans med eleven fram mål och strategier för varje vecka vilka dokumenteras i en loggbok. Detta gör att även vi som föräldrar kan ha koll på hur det går och vad som är på gång.

   Eftersom eleverna hela tiden för varje ämne har uppgifter och material i datorerna så är det ingen som kan sitta och säga att man inte vet vad man skall göra om läraren inte är inom räckhåll.

   Det är däremot mer ofta förekommande i de kommunala skolorna med sin mer lärarberoende arbetsmodell, en modell där det dessutom ofta uppfattas som problem om en elev ligger före sina klasskamrater.

   Som sagt, gör ett besök på Kunskapsskolan!

   • Matz Keijser 16 december, 2012 at 14:36
    Reply

    Jag har personligen varit på Kunskapsskolan vid ett par tillfällen och fått möjlighet att se hur man jobbar. Både intressant och spännande!

    Måste ställa mig frågande till hur du generaliserar kring hur det ser ut i den kommunala skolan, Tomas! Du menar att elever i den kommunala skolan sällan vet vad de ska göra? I och med att jag jobbar i en kommunal skola måste jag meddela att det är något jag inte känner igen.

    Inte heller att det ”uppfattas som problem om en elev ligger före sina klasskamrater”. Tvärtom – det är ju precis det jag skriver i mitt blogginlägg. Skolans uppgift är just att uppmuntra till att vilja lära mer och sträva mot högre mål! Det ger också möjlighet att få de ”högpresterande” eleverna till föredömen för sina skolkamrater!

    /Matz

    • Tomas Rådkvist 16 december, 2012 at 15:45
     Reply

     Jag refererade till Percys erfarenhet från Utbildningsnämnden där han uppgav att man såg detta som ett problem. Jag har observerat detsamma på Westerlundska, det är väl bara gymnasiet som har självstudier i de kommunala skolorna?

     Om den pedagogiska modellen bygger på lärarnas närvaro så kan det ju bli problem när läraren inte är på plats, beroende på hur man lägger upp arbetet.

    • Tomas Rådkvist 16 december, 2012 at 15:50
     Reply

     Dessutom så är det så att det uppfattas som ett problem om inte eleverna passar in i studietakten, även på Lillkyrkaskolan enligt min erfarenhet. Det var ju också något som Skolinspektionen påpekade senast.

     • Matz Keijser 16 december, 2012 at 16:03

      Våra uppfattningar om hur det fungerar på Lillkyrkaskolan idag är lite olika. Nu är det som sagt min arbetsplats så jag kanske är jävig i frågan!

      Kan du peka på vem som uppfattar att det är ett problem eftersom du med hundraprocentig säkerhet kan hävda att det är så?

      Jag känner som sagt inte igen det, men jag lovar att ta upp det till diskussion på vår skola!

  • Matz Keijser 16 december, 2012 at 14:21
   Reply

   Jag är alltid tacksam när någon kommenterar min blogg – då har den uppfyllt sitt syfte, nämligen att skapa debatt! Så, tack Percy!

   Håller med om att så kallade lärarlösa lektioner varit ett problem på Westerlundska gymnasiet genom åren och det är inte acceptabelt. Däremot känner jag inte igen det från de kommunala grundskolorna, vilka jag har tillbringat större delen av mitt vuxna liv i.

   När det gäller Björklunds inställning om ordning och reda i skolan med disciplinära åtgärder då elever ”faller utanför ramen” kan ju inte vara någon överraskning för alliansföreträdare. Det är något han genom åren varit tydlig med!

   Men vi verkar överens i det stora hela, Percy! En lärare i varje klassrum oavsett skolform och utförare!

   /Matz

 • Börje Isaksson. 16 december, 2012 at 12:38
  Reply

  Bra i det mesta, men att Jan skulle föredra kadaverdisciplin med inslag av sadism kan inte förstå var du fått i från. Att han däremot, i likhet med många proffstyckare efterlyser ömsesidig respekt för varann i skolan är helt klart.
  Elever ska visa skolans pesonal respekt , liksom all personal ska respektera eleverna i samma grad. Medvetet skriver jag personal och inte lärare. Den distinktionen är förlegad men seglivad.

  • Matz Keijser 16 december, 2012 at 14:43
   Reply

   ”Ordning och reda i skolan” samt ”flytta elever” som faller utanför ramarna har förekommit vid ett flertal tillfällen när den gode Björklund diskuterat skolfrågor!

   Ömsesidig respekt mellan elever och vuxna på skolan är oerhört viktigt. Lärarna är de som enligt styrdokument och lagstiftning ska förmedla den kunskap som alla elever har rätt till.

   Det är också att visa respekt för elevernas rättigheter!

   /Matz

 • Tomas Rådkvist 16 december, 2012 at 12:47
  Reply

  Matz, den insändare du hänvisar till är inte särskilt representativ för åsikterna från de föräldrar som har sina barn på Kunskapsskolan. Möjligen är den representativ för föräldrar som är emot privat drivna skolor generellt och dessutom är lärare i Enköpings kommunala skolor, åtminstone låter det så, jag känner igen argumenten.

  Du skriver att artikeln ”lyfter fram en del intressanta aspekter” som att eleverna inte har tillräcklig tillgång till datorer och att servern inte är så snabb. Jag har inte alls den erfarenheten och hur man än vrider och vänder på det så har Kunskapsskolan oändligt mycket bättre IT-tillgång och funktion jämfört med kommunens skolor.

  Ta exempelvis Lillkyrkaskolan där du själv jobbar, det är skillnad som natt och dag på hur man använder IT i undervisningen och hur bra tillgången är på såväl datorer som nät och servrar.

  Det viktigaste är dock att Kunskapsskolan verkligen har bidragit till att lyfta kommmunens skolors resultat genom att visa att det går utmärkt att arbeta med nya pedagogiska grepp, i mindre men anpassade lokaler och med engagerade lärare som inte är fastbundna vid en kateder utan kan finnas till hands för de elever som bäst behöver deras hjälp.

  Artikelns påstående att Kunskapsskolans elever har kunskapsluckor när de kommer till Westerlundska är en ren skröna. De undersökningar som finns visar att det är tvärtom, Kunskapsskolans elever har bättre kunskaper i genomsnitt än de som kommer från kommunens skolor och det är lägre betygsinflation på Kunskapsskolan än på de flesta kommunala skolor. (vid jämförelse med nationella provresultat och slutbetyg).

  Det som är riktigt trist är att så många av lärare och annan personal i de kommunala skolorna kritiserar Kunskapsskolan rent reflexmässigt, utan att ha någon djupare kunskap om hur kunskapsskolan arbetar och utan reflektera över sitt eget arbetssätt.

  Hade inte Kunskapsskolan funnit i Enköping så hade situationen varit ännu sämre än den redan är, det är jag helt övertygad om.

  /Tomas

 • Matz Keijser 16 december, 2012 at 15:15
  Reply

  Som jag uppfattar det är insändaren skriven av en förälder till en elev som gått/går på Kunskapsskolan! Huruvida personen är lärare i den kommunala skolan eller är emot privat drivna skolor generellt är ovidkommande. Det han/hon beskriver är deras familjs verklighet och är lika representativ för skolan som din egen!

  Jag håller med om att Lillkyrkaskolan, samt andra kommunala skolor, har mycket kvar att jobba med när det gäller att använda IT som pedagogiska hjälpmedel. Skillnaden är dock att Kunskapsskolan har det som en kunskapsbas i och med ”kunskapsportalen” och då känns det mer relevant att ställa högre krav.

  Att kunskapsluckorna hos elever från Kunskapsskolan skulle vara en ”skröna” verkar inte helt stämma med den verklighet som din före detta partikollega Börje Isaksson (fp) redovisar på min Facebook-vägg där han bland annat skriver:

  ”Inget nytt för oss som tagit vid efter nian, att kunskapsskolans modell lämnar de flesta i sticket.”

  Det verkar trots allt finnas en del substans i insändaren!

  Om du uppfattar mitt blogginlägg som kritik mot Kunskapsskolan måste jag ha varit otydlig. Det jag gör är att referera till och reflektera över två insändare den senaste veckan och känner mig lite nyfiken på vilken sida som står för sanningen. Sanningen kan ju se lite olika ut beroende på vems sanning det är!

  /Matz

  • Tomas Rådkvist 16 december, 2012 at 15:40
   Reply

   Börje har, i egenskap av kommunal lärare, fallit i samma grop som så många andra och tydligen även du Matz, – man ser Kunskapsskolan som ett hot och inte som en intressant möjlighet att se sin egen verksamhet utifrån och utveckla den med nya grepp..

   Och visst är det en skröna – visa annars på konkreta siffror som säger motsatsen. Eller fråga skolnämnden, de har tillgång till dessa siffror.

   • Matz Keijser 16 december, 2012 at 15:50
    Reply

    Återigen – jag har inga siffror utan hänvisar till Börje Isakssons inlägg på min Facebook-vägg. Jag kan inte svara för sanningshalten i Börjes inlägg utan bara citera det han skrivit.

    Jag ser absolut inte Kunskapsskolan som ett ”hot”. Det finns mycket i den pedagogiken som den kommunala skolan kan dra lärdom av och anamma. Kommunala skolor måste förstå vikten av att utveckla sin verksamhet för att kunna konkurrera om eleverna!

    Privata aktörer inom den pedagogiska sektorn är här för att stanna – så ser verkligheten ut. Men så länge jag är medfinansiär kommer jag också att fortsätta vilja granska deras verksamheter!

    /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.