MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

En genomtänkt idéprocess – och saklig!

Posted on

Ännu en gång skriver MP en mer eller mindre populistisk insändare om ”Stattomten” och vad man anser ska vara där eller inte. Dessutom använder de sig av argument som totalt saknar fakta eller ens är i närheten av sanningen!

Under rubriken ”Konsten att fylla en grop” – undertecknad av Susanna Hedman, Kenta Hällbom, Gunnel Bergman och Tomas Rådkvist – lyckas man redan i första stycket presentera den första felaktigheten när de påstår att vi Socialdemokrater tillsammans med Nystart Enköping skulle ha ”gjort sitt bästa för att få igenom” detaljplanen för fastigheterna Centrum 13:5 och 13:6 ”på kortast möjliga tid”!

Det måste väl ändå vara något beklämmande för Gunnel Bergman att skriva under detta påstående då hon sitter med i Plan-, mark- och expoateringsutskottet (PLEX), som hanterar just planfrågor. Bergman är fullt medveten om att hanteringen av detaljplanen för ”Stattomten” inte hanterats på något annat sätt än vad som är brukligt med samråd, granskning och antagande – vilket också bekräftats av planchefen på ett sammanträde för inte allt för länge sen där MP var representerat!

Felaktighet nr 2:

Hedman, Hällbom, Bergman och Rådkvist påstår att ”SNE och Peab i sista minuten insåg att det inte var så genomtänkt att bygga på det sättet och inte heller att försöka driva igenom förslaget på rekordtid”. Rekordtiden har jag redan kommenterat.

Det var snarare så att PEAB, efter att ha tagit del av de rekordmånga synpunkter som kom in under samrådstiden, valde att öppna upp för kommunen att få möjlighet att förvärva fastigheterna.

Felaktighet nr 3:

Uttalanden från olika företrädare för SNE i olika medier underströk också tydligt att partilinjen var att låta Peab bygga högt” skriver de fyra miljöpartisterna vidare. Nu kan jag bara tala för Socialdemokraterna, men där har det inte funnits någon som helst ”partilinje”.

Vi har under hela processen varit tydliga med att vi vill lyssna in vad både partiets och kommunens medlemmar har att säga i frågan. Därför genomförde vi också en aktivitet på torget där alla bjöds in för att lufta sina åsikter och bolla idéer kring detaljplaneförslaget. Det var under samrådstiden och alltså innan dialogmötet på Kompassen genomfördes!

Felaktighet nr 4:

Nu vet inte jag hur många tummar MP har på sina händer, eller var i handen de är placerade, men att påstå att ”höghusförespråkarna kunde räknas på ena handens tumme” är inte bara är felaktigt utan en fullständig lögn. Det redovisades ett flertal förespråkare av högre hushöjd under dialogmötet.

Dessutom har åtminstone både Bergman och Rådkvist varit deltagit i åtskilliga trådar på sociala media där förespråkare för både låga och höga hus har funnits!

Gunnel Bergman talade dessutom personligen om för mig vid ett PLEX-sammanträde att hon deltagit i den snabbenkät jag hade på webben i frågan. Där kunde hon också få bild att det var mer än en person som röstade för ett 10-våningshus!

Felaktighet nr 5:

Tyvärr så hade SNE redan lagt fram ett förslag till hur tomten skulle kunna användas, ett förslag som de måste ha kläckt fram på några få dagar, troligen utan att tänka igenom konsekvenserna”. Här menar miljöpartisterna att vi skulle kommit på förslaget om att lägga Kulturhuset på Stattomten.

Om man följt debatten i EP och på sociala media, där MP varit delaktiga på samtliga arenor, kan man inte ha undgått att detta från flera håll kommit upp som förslag. Ungefär som förslaget om att bygga ett nytt kommunhus på fastigheten.

Felaktighet nr 6:

Det är heller inte sant, vilket jag är övertygad om att alla de som var på dialogmötet kan gå i god för, att ”på dialogmötet styrdes därför diskussionen till att omfatta hur (inte om) ett kulturhus på Statt-tomten skulle kunna utformas och vad det skulle innehålla”.

Bara vid det bord jag satt vid diskuterades ett antal olika förslag kring vad man ville se på Stattomten. Där fanns tankar om allt från att man köpte PEAB:s tankar på 10-våningshus till saluhall, hotell, kommunhus, restauranger, lägenheter och festpalats.

Det redovisades också andra tankar från andra bord – exempelvis att ha museum på nedre botten med glasgolv ned mot de arkeologiska utgrävningarna. Eller det om att förlägga turistbyrå i en del av byggnaden. Jag vet inte om MP och vi andra var på samma dialogmöte, men där jag var formligen strömmade det fram olika idéer – där kulturhus var EN av många!

Jag kan också meddela att MP:s eget förslag om park och lekplats ratades helt och hållet vid vårt bord. Och personligen är jag benägen att hålla med. Jag har tidigare här på bloggen redovisat vad jag tycker om att ha en lekplats i centrala delarna av staden med hårt trafikerad gator.

Ungefär 250-300 meter från Stattomten finns dessutom redan en av kommunens finaste lekplatser i anslutning till Drömparken – Öriket! En betydligt trevligare miljö och dessutom säkrare!

Jag kan hålla med om att låta ”idéprocessen fortsätta i lugn och ro så att det blir ett genomtänkt beslut om statt-tomten”. Men den processen bör också vara saklig!

För med den här typen av argumentation skapas rykten och nya ”sanningar”. Det har vi haft nog av vad gäller Stattomten där ”1-kronasköpet” är ett praktexempel. Låt oss inte hamna där igen!

Avslutningsvis måste jag också kommentera skribenternas insinuationer om ogenomtänkta förslag och kortsiktiga idéer. Vad hände med ert eget om att bygga bort en stor del av torget med ett 8-våningshus och diverse inglasningar av Kungs- och Torggatan? Men det kanske blev ”kontraproduktivt” då vi med ett sådan förslag bland annat skulle riskera kostnader för dubbla arkeologiska utgrävningar?

/Matz

 

 

 

5 thoughts on “En genomtänkt idéprocess – och saklig!

 • Tord Enström 3 mars, 2016 at 17:29
  Reply

  MP & M taktik är att misstänkliggöra, försöka hitta något skumt hela tiden och på det försöka fiska tillbaka röster som de så ”framgångsrikt” har missat! Tråkigt att de inte kan ta konsekvenserna av sina egna misslyckanden! Nej det känns inget kul med denna sandlåda! Späder bara på politikerhatet! / Tord Enström NE

  • Tomas 3 mars, 2016 at 17:49
   Reply

   Är det några som spär på politikerföraktet och gillar sandlådementaliteten så är det NE men ni vill få det att verka som att det är oppositionen.

   Ni framstår faktiskt som ganska Trumpna

   /Tomas

   • Tord Enström 4 mars, 2016 at 11:13
    Reply

    Denna kommentar säger allt! Håller med Matz! Träta i oändlighet. Vilket jag inte kommer att inlåta mig i!

 • Tomas 3 mars, 2016 at 17:46
  Reply

  Matz, det är alltid lika intressant att observera hur du benämner MP’s inlägg för ”populistiska” när de är kritiska till hur ni styr. Förra mandatperioden lät det annorlunda…

  Och inte är vi osakliga denna gången heller, och det vet du egentligen om du tänker efter.

  1: När man använder lagens kortaste tid för samråd i en så känslig fråga med påföljd att exempelvis upplevelsenämnden inte kan hantera frågan på ett ordinarie nämndmöte, så är det på kortast möjliga tid. Ni såg ju till och med till att ha ett extra plex under julen för att kunna ta upp frågan om detaljplanen och syftet var ju att hinna gräva ut redan i sommar.

  2: Även Anders W sade på mötet att det var poltiken/PLEX som hade reagerat på mängden synpunkter och därför initierat mötet med PEAB

  3: När ni inte låter hela Upplevelsenämnden behandla frågan utan enbart tar det i AU där endast S och NE kan rösta så är det definitivt partipiskan som viner. Det naturliga hade varit att AU lämnat frågan till nämnden utan eget ställningstagande och avvaktat nämndens beslut. Partipiska + bråttom : QED

  4: ”Ena handens tumme” skall bildlikt tolkas som max 10% av deltagarna (du vet, båda händerna tillsammans har 10 fingrar) Fler var det inte.

  5: Om ni tycker att det är seriöst att lägga fram ett förslag bara för att det florerat på Facebook så blir jag ännu mer orolig. Som ansvarsfull politiker skall man naturligtvis inte lägga fram förslag som man inte har tänkt igenom konsekvenserna av. Och du kommenterar inte med ett enda ord förseningen det skulle innebära för kulturskolan om denna skulle läggas på statt-tomten. Det var ju vad vår huvudsakliga kritik gick ut på, vad tycker du/ni i den frågan???

  6: Det var definitivt så att ni försökte styra diskussionen till att gälla byggnation av kulturhus/skola på statt-tomten, det stod väldigt explicit i förutsättningarna. Att en del grupper inte lydde detta är en annan sak (min grupp gjorde det inte heller förstås).

  Som synes på mina kommentarer så är Miljöpartiet som vanligt sakliga, det sätter vi en ära i.

  Och vad gäller ogenomtänkta förslag och kortsiktiga idéer så är det ett faktum att dessa under denna mandatperiod är minst lika påtagliga som den förra, faktiskt fler. Jag säger bara badhus i Gånsta, 10-våningshus, inget p-hus trots stora behov i centrum.

  Och hur länge vill du att kulturen och kulturskolan skall få vänta på nya lokaler Matz?

  /Tomas

  • Matz Keijser 3 mars, 2016 at 20:37
   Reply

   Ja, Tomas – jag anser det vara populism när man lägger fram det på det vis ni gör. Och nej – jag ansåg nog att det fanns en del populism från er sida även under förra mandatperioden, vilket jag också påpekade. Det är väl kanske just därför jag fortsätter att se det som populism – det är min tolkning.

   Jag har redan tänkt klart och kommit fram till följande:

   1. Som sagt – PLEX har hanterat den här detalplaneprocessen på samma sätt vi gjort med andra planer – samråd, granskning och antagande. Julen firade jag med familjen, men den 11 januari beslutade PLEX om samråd om jag inte missminner mig – men du kan nog kolla upp det med Gunnel Bergman.

   2. Det är riktigt att mötet initierades från politiskt håll just med tanke på de många synpunkter som inkommit under samrådstiden. Att det skulle ha med ”rekordtid” att göra, som ni skriver i er insändare, stämmer inte. Och det var som sagt PEAB som öppnade upp möjligheterna för kommunen att eventuellt förvärva tomten.

   3. Att ett arbetsutskott kan fattar beslut är inget ovanligt i sig. Det har hänt förr och kommer med största sannolikhet hända igen. Men att det skulle bero på partipiska eller att det var bråttom är snarare en tolkning från dig/er. Huruvida det är sakligt eller spekulationer…?

   4. Bara vid mitt bord under dialogmötet på Kompassen var det snarare 40-50% som ansåg att det skulle vara spännande med ett högt hus i centrum. Jag gick inte runt och kontrollerade hur det var vid de andra borden, men nog uppfattade jag det som att det var mer än 12 personer (förutsatt att det totalt var 120 personer på plats den kvällen) i och med att det var 5 bara vid mitt bord!

   5:1 Med din argumentation om att förslag som ”florerat på Facebook” skulle vara ovidkommande och irrelevanta – då blir jag orolig. Det innebär alltså att vi, enligt din mening, inte ska ta till oss vad medborgarna tycker om de inte skickar in sina synpunkter ”rätt väg”. Ska vi strunta i vad folk säger? Var dialogmötet på Kompassen meningslöst? Är de förslag som kom in under samrådstiden också överspelade? Kulturhus var som sagt ett av många förslag, som kommit från olika håll och olika vägar. Du får det dessutom att låta som att det redan är beslutat att det SKA byggas en ett kulturhus på Stattomten! Inget beslut är fattat i frågan!

   5:2 2002 fick jag mitt första förtroendeuppdrag i dåvarande kulturnämnden. Redan då (med borgerligt styre av M, C, FP och KD) gick ett kommunalråd ut, i samband med att Kulturtorget invigdes, och lovade att det skulle byggas ett kulturhus och där en utbyggnad av Joar var grundförutsättningen. Det är 14 år sedan! Men ingenting hände! Om det nu skulle visa sig att det, inte bara ur ekonomisk synpunkt utan även för exempelvis Kulturskolans verksamhet, skulle vara bättre att placera ett Kulturhus vid torget med anpassade lokaler är jag beredd att stödja det. Men det finns som sagt inget att ta ställning till i den frågan för tillfället!

   6. Ännu en tolkning från din/er sida. ”Hur skulle ett Kulturhus kunna utformas och vad skulle det kunna innehålla?” är ju inte detsamma som ”Hur SKA Kulturhuset utformas av vad SKA det innehålla”. Till och med du måste medge att det är en viss skillnad? Jag tror inte det var något bord som ”lydde” de förutsättningar du tolkade in i workshopsarbetet kring borden. Jag är övertygad om att majoriteten såg detta som ETT förslag att utgå ifrån, vilket också speglades i de redovisningar som föjlde under kvällen.

   Bad- och P-hus ligger utanför den här diskussionen, så därför kommenterar jag inte det (men det kommer nog att finnas anledning att återkomma även där). 10-våningshus i centrum ser ju dessutom ut att vara på väg ut ur bilden – den här gången.

   Kulturskolan, och kulturen, ska ha lokaler som är anpassade till den verksamhet de bedriver. Det har de väntat på så länge jag varit politiskt aktiv, med löften om en den ena och en den andra lösningen från olika politiska ledningar.

   Jag pratade med personal från Kulturskolan för inte så länge sen, som sa att de ”tror på det när det är inflyttningsklart”. Det är ganska talande för hur den här frågan har hanterats under många, ja allt för många år! Tyvärr är personalen vid det här laget ganska luttrad.

   Personligen tycker jag att kulturen borde fått det man blev lovade för 14 år sedan av den dåvarande majoriteten, men det går inte att ändra på det som varit.

   Nu handlar det om att se framåt och hitta en lösning. Därmed inte sagt att jag tycker att det är rimligt att det ska göras till vilket pris som helst eller till dubbla kostnaden mot vad det var tänkt från början. Det är en allt för stor avvikelse och inte ekonomiskt försvarbart enligt min mening. Jag tycker Jespers uttalande i EP härom dagen om att titta på alternativa lösningar är bra. Där är Stattomten ett förslag, men det finns också andra.

   Du och jag, Tomas, kommer nog kunna träta hur länge som helst om vem av oss som är mest saklig, men jag överlåter nu till de som väljer att läsa detta att själva avgöra vad de anser är mest sakligt.

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.