MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

En segregerad skola i kris

Posted on

Någon mer än jag som inte blev förvånad när utbildningsminister Jan Björklund på presskonferensen om de usla och krisartade PISA-resultaten i den svenska skolan när han började med att skylla allt på Socialdemokraterna?

Att han själv är den utbildningsminister som suttit längst på den posten har tydligen ingen som helst betydelse och han har därmed inget som helst ansvar – eller?

Nu drar i alla fall experterna i nödbromsen och uppmanar att en kriskommission tillsätts och att en ordentlig konsekvensanalys ska genomföras. Det man pekar på som den starkast bidragande orsaken till de ökade kunskapsklyftorna är det fria skolvalet.

Anders Jakobsson, professor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola som har forskat kring Pisa-resultaten, menar att alla barn inte har samma chans och säger vidare:

Man måste titta på vilka konsekvenser det fria skolvalet har fått och överväga om man är beredd att betala det priset.

Tidigare här på bloggen har jag påpekat att det fria skolvalet och de privata skolorna bidrar starkt till att vi fått en mer segregerad skola och nu får jag också stöd från dessa experter.

Även Skolverket pekar i sin granskning, som presenterades igår, också om att man är orolig för den utveckling som skett med den segregerade skolan där de så kallade lågpresterande eleverna sackar efter.

Socialdemokraterna i Enköping driver en aktiv politik för en mer integrerande och inkluderande skola för alla elevers bästa! Våra ledamöter i skolnämnden har fått ett uppdrag att lyfta integrationsfrågan till en högre nivå.

Alla elever ska ha samma chans att klara skolan. Inte bara elever vars föräldrar har råd att betala ska ha möjlighet till läxhjälp” sa Stefan Löfven i september i år!

Vi Socialdemokrater vill investera 4,5 miljarder i skolan i vår budgetmotion. Det är nära 6 gånger mer än regeringen. Vi prioriterar investeringar i jobb och skola före att låna till skattesänkningar.

Våra investeringarna i skolan om 4,5 miljarder går till detta:

1. Höj kunskapsresultaten genom tidiga insatser

 • Mindre klasser de första åren i skolan
 • Anställa 1000 fler speciallärare och specialpedagoger
 • Utbilda 1000 fler förskollärare

2. Lärarmiljard

 • Färdplan för läraryrket
 • Karriärtjänster
 • Kompetensutveckling
 • Minskad administration för lärare
 • Kvalitetssatsning på lärarutbildningen
 • Stärka det pedagogiska ledarskapet

3. Ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan

 • Investeringar i skolor med tuffa förutsättningar
 • Skolforskningsinstitut
 • Läxhjälp till alla elever
 • Obligatorisk sommarskola
 • Obligatorisk gymnasieskola till 18 års ålder

Vi kan inte möta framtiden med fallande kunskapsnivåer. Vi Socialdemokrater har en högre ambition. De skolsystem i världen som har högst resultat har också en hög grad av likvärdighet. Reformer för att vända utvecklingen i skolan behöver därför stärka såväl kunskapsresultaten som likvärdigheten för att vara framgångsrika.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.