MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Flodins (m)urbräcka mot öppna dörrar

Posted on

Moderaten Mats Flodin slår, i sin debattartikel i dagens EP, in öppna dörrar. Flodin menar att det i de strategiska målen för 2016-2019, som kommunfullmäktige beslutade om vid förra månadens möte, saknas målsättningar och prioriteringar vad gäller en hållbar utveckling. Han skriver bland annat:

Vad det i praktiken innebär lämnas dock helt åt läsarens fantasi.

Till att börja med kan vi konstatera att de fem strategiska målen för den kommande fyraårsperioden pekar ut en färdriktning och hur vi från den politiska ledningen ser på vår framtid – hur vi vill bygga samhället. Det förra finanskommunalrådet, och tillika partikamrat till Flodin, Anna Wiklund pratade inte allt för sällan om att det är politiken som talar om VAD vi vill uppnå och tjänstemännen HUR vi ska nå dit!

Flodin skriver vidare:

Det skulle kunna uppfattas som att de tre ”hållbarhetsdimensioner” ekologi, hushållning med resurser och social hållbarhet är motverkande krafter som i någon mening har svårt att i samverkan skapa mervärde.

Det är självklart att det går att tolka budgetdokumentet på olika sätt, men hade Mats Flodin valt att läsa det ordentligt hade han på sidan 12 i det sammandrag av de strategiska målen kunnat läsa följande ledord under målet om hållbar framtid:

Hållbar miljö, grön vardag, ekonomisk medvetenhet, social rättvisa, fastighetsunderhåll, det friska samhället, informationssäkerhet.

Hur man kan tolka det som ”motverkande krafter” har i alla fall jag svårt att se. Dessa ledord är grunderna för det fortsatta arbetet uti i nämnderna med att ta fram nämndplaner med slut- och smartmål, de styrdokument tjänstmännen på respektive förvaltning därefter arbetar fram konkreta aktiviteter utifrån. Det är också i nämnplanearbetet Mats Flodin och hans partikamrater kan vara med och påverka hur respektive nämnd ska arbete för en hållbar framtid!

Flodin menar vidare att ”digitaliseringen inom skolan och av annan kommunal verksamhet är också exempel på smarta satsningar som effektiviserar och sparar på miljön”.

Här blir det återigen uppenbart att Flodin inte läst dokumentet. Hade han gjort det hade han på sidan 8 fjärde stycket kunnat läsa:

Digitalt ska vara norm i kommunens verksamheter.

Mats Flodin avslutar sin debattartikel med att påpeka vikten av samverkan och skriver:

Potentialen finns dessutom ofta i samverkan mellan olika förvaltningsområden. Det hade därför varit bra om en sådan planering funnits med i SNE:s verksamhetsplan.

Här blir jag nog mest förvånad över Mats Flodins resonemang (eller kanske inte). För är det något som verkligen genomsyrar dokumentet ”Samhällsbygget Enköping” är det just samverkan. Ett tips kan vara att läsa sidan 5 sjätte stycket där följande står:

Utöver detta markerar vi nödvändigheten av ett ökat samarbete mellan förvaltningar och mellan nämnder. Det är tillsammans vi blir starka! Kopplat till varje strategiskt mål finns därför två prioriterade samarbetsområden för 2016, där det i nämndplanerna ska framgå hur samarbetet ska ske.

Jag vet inte om man kan bli så mycket tydligare? För varje strategiskt mål finns även just underrubriken ”Prioriterad samverkan 2016” samt att de även i sammandragen på sidan 12 upprepas!

Som sagt – det känns som Flodin i sin debattartikel ger sig på att forcera redan öppna dörrar. Jag konstaterar också att moderaterna själva i sin skuggbudget helt saknades uttalade formuleringar kring visioner om framtiden i form av strategiska mål! Här räcker det nog inte bara med livlig fantasi hos läsaren för att förstå moderaternas målsättningar!

Nu är verksamhetsplanen antagen i fullmäktige och nämndplanearbetena i full gång. Här ska tankar, idéer och visioner formuleras i mål för respektive nämnd. Jag förväntar mig att Mats Flodin och övriga moderater kommer att vara delaktiga och aktiva i det arbetet TILLSAMMANS med övriga partier – med fokus på utveckling, ansvar, rättvisa, välstånd och samhörighet. För ett Enköping där alla kan utveckla sitt allra bästa jag!

/Matz

One thought on “Flodins (m)urbräcka mot öppna dörrar

 • Mats Flodin 10 november, 2015 at 19:27
  Reply

  Uppenbarligen var dörrarna inte helt öppna eftersom min ”(m)urbräcka” stötte på visst motstånd;).

  Först vill jag upprepa vad jag sa på budgetfullmäktige att jag i grunden är positiv till intentionerna i budgetens format, dvs. tanken med övergripande målen och nyckelord. Jag säger inte heller att det saknas målsättningar och prioriteringar, det är din egen tolkning. Vad jag däremot säger är att de kunde vara tydligare.

  Genomgående i ditt blogginlägg så hänvisar du till olika svepande formuleringar som planen innehåller, formuleringar som man förmodligen kan hitta i de flesta av Sveriges kommunala budgetar. Enligt min uppfattning behöver dock nyckelorden och de strategiska målen kompletteras med lite mer handfasta målsättningar, speciellt när det gäller satsningar som berör flera nämnder. Detta är speciellt viktigt inom det område som artikeln avhandlar eftersom det annars kan vara svårt att mikroekonomiskt motivera en del satsningar. Som du säkert uppmärksammat så är det just detta som är kärnan i min kritik.

  Ansvarsfördelning, HUR och VAR är vi helt överens om och jag förstår inte att du kan läsa in något att annat i artikeln.

  Med motverkande krafter menar jag att en satsning inom ett område som t ex byggande av bra hantering av stadens dagvatten kan innebära en betydande investering för kommunen samtidigt som det i värsta fall förfular och minskar intresset för Enköping som parkstad. Att ha ett holistiskt perspektiv på denna typ av frågor är jätteviktigt, något jag tror att de flesta håller med om. Men det är väldigt lätt att glömma bort i det dagliga arbetet och behöver därför genom tydliga målsättningar påminnas om, även i ett så viktigt dokument som budgeten.

  Självfallet är vi som ett seriöst samhällsbärande parti aktiva i framtagningen av nämndernas budgetar. Men när budgeten blir till någon sorts rebus för kommunala nämnder och tjänstemän tror jag att nytänkandet har gått lite för långt. Eller är det möjligen så illa att S & NE har haft svårt att bli överens om konkreta satsningsområden?

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.