MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Fråga gärna mig, Kenta!

Posted on

Igår hände det igen – jag missade ett fullmäktige pga sjukdom för tredje gången under mandatperioden. Det betydde dock inte att jag missade debatterna. Jag följde allt via websändningen!

Det fanns ett par saker som fick mig att studsa till under kvällen, nämligen två frågor som Kenta Hällbom (mp) lyfte i talarstolen.

Kentas första fråga gällde att han i samtal med någon (?) fått uppgiften att det skulle finnas en plan om att lägga ner Enavallen inom 8 år och flytta verksamheten till Korsängsfältet! Detta skulle han ha fått vetskap om när han diskuterat Extremsportklubbens bygge med tillfälligt bygglov där gamla curlinghallen en gång låg, där just det tillfälliga lovet skulle bekräfta hans teori.

Det finns en anledning till att det blev ett tillfälligt lov och det är att Extremsportarna fått ett kort arrendeavtal och därför också själva förordade ett tillfälligt bygglov. Dessutom ges inte tillfälliga bygglov på 8 år. Man får däremot 5 år i taget och kan maximalt få förlängt så att det sammantaget blir 15 år (3 x 5 år).

Trots att Helena Proos dementerade uppgifterna om ”en underliggande plan” stod den gode Hällbom på sig och menade att det nog ändå var sant. Uppenbarligen bygger han sin teori på andrahandsinformation istället för att vända sig till och kolla upp fakta med Miljö- och byggnadsförvaltningen, där han hade kunnat få tydliga besked.

Det andra Kenta tog upp var en motion han lagt där orsaken till motionen var att han fått ”olika signaler från Arbetsförmedlingen” om att kommunen inte tänker anordna fler extratjänster. Han menade att den information han fått var att kommunen skapat 90 tjänster under 2017 ”och sen var det stopp”.

Här bemöttes felaktigheterna båda av Marié Karlström, utbildningsnämndens ordförande, och Helena Proos. Marié, som har arbetsmarknadsenheten inom sitt ansvarsområde, menade att man arbetar för full för att fler ska kunna erbjudas extratjänster, vilket man i utbildningsnämndens beredning under gårdagen (alltså strax innan fullmäktige) hade diskuterat.

Kenta menade att det inte var de uppgifter han hade fått och att han inte skrivit motionen för att ”det var kul”!

Helena redovisade att hon och oppositionsrådet Ingvar Smedlund (m) vid ett möte för någon vecka sedan med arbetsförmedlingen, där också förvaltningscheferna från utbildnings- och socialförvaltningen deltog, fått redovisat av bland annat chefen för arbetsförmedlingen att det under 2017 tillkom 80 extratjänster och att det under 2018 tillkommit ytterligare 10! Så totalen på 90 var ju i alla fall rätt.

Kenta Hällboms replik på Helenas faktaförmedling var svårtydd. Han menade att han inte hade något att tillägga och att Helena hade information som han inte hade. Uppenbarligen räckte det inte i alla fall!

Nu kommer motionen att behandlas och vad som gäller kommer att tydliggöras vid ett kommande fullmäktigesammanträde.

Jag brukar uppskatta och respektera Kenta Hällboms inlägg i fullmäktigedebatterna. Han är för det mesta påläst och argumenterar på ett sakligt sätt.

Därför var det med förvåning jag kunde konstatera att han i båda dessa frågor bygger sin argumentation och sina frågeställningar på andrahandsinformation. Visserligen är inte miljöpartiet representerade i alla nämnder och styrelser, men det diskvalificerar dem inte från att ta kontakt med berörda förvaltningar och nämnder för att få mer rättvisande fakta kring frågorna.

Jag hade personligen i mitt uppdrag som ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden gärna stått till tjänst med att räta ut Hällboms och miljöpartiets frågetecken kring Enavallen. (Därför var det kanske extra synd att jag inte var på plats igår.)

Risken som jag ser det är att argumentation i stil med ”underliggande plan” och ”signaler från Arbetsförmedlingen” ger en bild ut till kommunmedborgarna om att det är så det ligger till. När man dessutom, trots att fakta presenteras, framhärdar sin ståndpunkt som den enda sanna stärker man den signalen utåt. Speciellt när det kommer från en erfaren och i mångas ögon respekterad politiker!

Så för att runda av detta blogginlägg:

  1. I dialog mellan Extremsportarna och byggavdelningen har man kommit fram till att en lösning med tillfälligt bygglov för skate-hallen på Enavallen är den bästa med utgångspunkt i det arrendeavtal som upprättats. Det finns alltså inga planer på att flytta verksamheten från Enavallen!
  2. Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsenheten arbetar vidare med att erbjuda fler extratjänster och har 2018 under de två första månaderna fått ut 10 ytterligare personer i arbete. Det finns alltså inget stopp där!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.