MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Fullmäktige – lite från sidan

Posted on

Tyvärr kunde jag inte vara med på kommunfullmäktige under gårdagen, men med teknikens hjälp kunde jag följa det via webben. Det som blev ganska tydligt i några av interpellationsdebatterna är att moderaterna inte känner sig speciellt bekväma med att sitta i opposition.

Moderaterna har under en längre tid påstått att vi från den politiska ledningen ”tar beslut under täcket” och de beskyller oss för att ”undanhålla” information.

Vad det egentligen handlar om är att vi från den politiska ledningen ser över tidigare fattade beslut för att se om de över huvud taget är genomförbara. Vi fattar inga beslut och har också delgivit information till övriga partier i fullmäktige och även publikt via lokalpressen.

I en artikel i EP den 27 augusti uttalar sig moderaternas oppositionsråd Ingvar Smedlund enligt följande:

Jag ifrågasätter inte att man vill se över politiska beslut…

Men vid gårdagens kommunfullmäktige var det precis det moderaterna gjorde. Det kanske mest tydliga exemplet på det var när Jan Petersson (m) gick upp i talarstolen för att ge sin syn på turerna kring kvarterat Fältskären och det omdiskuterade p-huset, där han sa följande:

Om jag bestämmer till mina barn att ‘ Ni ska vara hemma klockan fem‘ och sen så kommer de hem klockan sju och så säger de ‘Alltså, vi håller på att ompröva beslutet och vi tänkte vi skulle ta upp det med dig nu när vi kommer hem‘. Ungefär så känns det, den här beslutsfattningen. Fullmäktige har fattat ett beslut och så kommer det till förvaltningen och då börjar man ompröva beslutet. Och sen när man har gjort omprövningen och allting är klart DÅ ska man tillbaka till fullmäktige. Självfallet skulle man kommit till fullmäktige och sagt ‘ Vi behöver ompröva det här beslutet. Varsågod fullmäktige, kan vi få mer tid att göra en omprövning av beslutet?‘ 

Jag dristar mig till att göra en tolkning av Peterssons inlägg och i den tolkningen har jag kommit fram till följande utifrån den liknelse han själv gjorde om sina barn. Det här bottnar i en form av separationsångest. En separationsångest över att inte längre sitta i förarsätet. En förtvivlan över att ”barnen har vuxit upp” och fattar egna beslut, som kanske inte alltid stämmer överens med ens egna värderingar.

För det är precis som Helena Proos svarade Petersson. Det vore ju konstigt att vi som nu är den politiska ledningen i kommunen skulle svälja alla tidigare beslut om vi inte anser att de varit riktiga. Om vi ser att kostnader skenar måste vi ta ansvar och ompröva tidigare beslut. Ska vi då behöva gå till fullmäktige för att göra en sådan omprövning? Nej! Ska det däremot fattas ett nytt beslut ska frågan självklart upp till fullmäktige.

Vi i den politiska ledningen ser över hur verkligheten ser ut idag och om vi ser att vi kan göra annorlunda och hitta lösningar som är både bättre och billigare är det ju helt orimligt att behöva gå till fullmäktige för att ”be om lov”!

Eller menar Jan Petersson att vi ska fråga varje gång vi vill titta på ett tidigare fattat beslut – oavsett om vi kommer fram till att vi anser det vara felaktigt eller om vi tycker det är rätt? Om vi ser att det som tidigare beslutats inte längre är genomförbart, ska vi då fråga fullmäktige först om vi får göra en ny bedömning? Ska vi be fullmäktige om lov för att exempelvis sätta oss i förhandlingar med en potentiell exploatör?

Inget kommer att genomföras utan att fullmäktige fattar ett nytt beslut. Eller som Helena replikerade:

Vi slutar alltså inte att komma hem klockan fem. Vi fortsätter att komma hem klockan fem, men vi tittar på att göra annorlunda. Och när beslutet är fattat då börjar vi komma vi hem klockan sju!”

Som sagt – det känns mer som om moderaterna känner sig sidsteppade på grund av att de inte är vana att sitta i opposition – att inte längre äga agendan. Jag återkommer till liknelsen med separationsångesten över att klippa ”navelsträngen”.

Faktum är ju att vi från den politiska ledningen inte har tagit några nya beslut vare sig det gäller p-hus eller simhall. En politisk ledning äger agendan och har den demokratiska rätten att se över tidigare fattade beslut. Sen ska ärenden beredas och slutligen kan det landa i att ett nytt beslut fattas. Och är det fullmäktige som fattar ett sådant beslut.

Vill du bilda dig en egen uppfattning kan du gå in på kommunens websändning från gårdagens fullmäktige och välja ärende 9 ”Svar på interpellation – Kvarteret Fältskären, ställd till kommunstyrelsens ordförande”.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.