MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Gelin glider undan

Posted on

I mitt förra blogginlägg – ”Bristande underhåll och underhållande brister” – pekade jag på att nuvarande ordförande för revisionen i kommunen, Bengt-Åke Gelin (m), riktar skarp kritik över bristande underhåll av kommunala fastigheter. En verksamhet som han under tidigare mandatperioder själv ansvarat för som ordförande för tekniska nämnden.

Nu plockar EP upp den tråden i en artikel i dagens webbupplaga under rubriken ”Kritik mot underhåll”. I artikeln påtalas också att Gelin tidigare ansvarat för den verksamhet som ansvarar för underhållet samt att revisionen vid tre tidigare tillfällen – 2010, 2011 och 2013 då Gelin var ordförande – påpekat dessa underhållsbrister!

I artikeln säger Bengt-Åke Gelin:

Om man inte lägger pengar på underhållet så hamnar man i den här situationen. Det här är inte heller en situation som uppstår helt plötsligt där man identifierar att stora underhållsbehov behöver tillgodoses.

Helt riktigt! Gelin visste om detta redan 2010. Han visste om situationen och satt i den då styrande politiska ledningen och borde rimligtvis vidtagit åtgärder – framför allt med tanke på att revisionen vid upprepade tillfällen påpekade bristerna!

EP hänvisar också till mitt förra blogginlägg och skriver:

I ett blogginlägg har socialdemokraten Matz Keijser (ordförande i miljö- och byggnadsnämnden) ifrågasatt varför Gelin själv inte vidtog några åtgärder när han själv hade makten över underhållsfrågorna.

På detta svara Gelin:

Nämnderna får en viss summa pengar och direktiv hur dessa ska användas och det fanns inga politiska diskussioner om att ytterligare pengar skulle användas till detta.

Som sittande i den politiska ledningen hade Gelin alla förutsättningar att påverka sitt parti och deras samarbetspartier att fördela och avsätta ekonomiska resurser att lägga på underhåll. Detta gjordes aldrig och nu försöker man frånsäga sig allt ansvar!

Gelin menar vidare att han ”inte sett” de tidigare revisionsrapporterna. Detta är också mycket förvånande! Som ordförande för en nämnd bör man ta revisionsrapporterna på fullaste allvar. Revisionsrapporter måste ju även då ha setts som vägledande där man pekar ut brister och förbättringsområden. Varför har vi annars revisionen?

Däremot hade han tydligen fått ”information om dem och behovet av underhållsplaner”, men ändå hände det ingenting!

Visserligen säger Bengt-Åke Gelin i artikeln att han anser att revisorernas arbete tidigare haft en ”nedtonad betydelse” men att han nu, som ordförande för densamma, ”vill hjälpa till att göra Enköping bättre”!

Även om jag välkomnar Gelins intentioner i sitt nuvarande uppdrag ställer jag mig ändå frågande till varför han inte agerade på ett annat sätt som nämndsordförande. Det är svårt att se att Gelin lever som han lär när han också säger:

När det finns synpunkter eller kritik i en revisionsrapport är det viktigt att analysera dem och vidta åtgärder.

Det blir trots allt lite undanglidande när man frånsäger sig ansvaret för något man tidigare de facto haft ansvar för och försöker komma billigt undan genom att påpeka sina egna brister hos andra.

Lasse van Aller (S), nuvarande ordförande i tekniska nämnden, har fått ärva underhållsbristerna som sedan flera år varit ett faktum. Nu, med Socialdemokratisk styre tillsammans med NE i tekniska nämnden, tas det fram underhållsplaner där man börjar med grundskolorna!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.