MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Hot och våld – även mot demokratin

Posted on
Liza Johnsson misshandlades i sitt hem efter beslut om nedläggning av tre skolor.

Det talas om att politikerföraktet ökar. Oftast handlar det om att politiker gör saker eller uttalar sig på ett sätt som retar allmänheten. Exempelvis kan det handla om att tillskansa sig ekonomiska fördelar, gå före i bostadsköer eller helt enkelt strunta i att betala TV-licensen.

Jag har full förståelse för dessa reaktioner och reagerar själv på samma sätt när sådana fall uppdagas i media. Men att gå från att förakta någon till att hata, hota och gå till direkta våldshandlingar är en skrämmande utveckling. Att genom hot eller våld ge sig på någon som har ett förtroendeuppdrag är också ett direkt hot mot vårt demokratiska samhälle.

Rädslan för att engageras sig politisk ökar och de som redan är engagerade väljer att hoppa av sina uppdrag! Förra året anmäldes närmare 7.800 fall om hot och våld mot personer med politiska uppdrag. Det är 21 fall per dag – året om!

Värt att notera är att många hotelser aldrig polisanmäls, då många politiker lever i villfarelsen att detta är något man får leva med som förtroendevald! Så vad den faktiska siffran ligger på är svårt att säga.

Inför valet 2006 fick jag ett anonymt brev hem i brevlådan. Det var ingen angenäm läsning direkt och det var väl kanske mer ett hatbrev riktat mot Socialdemokratisk politik i allmänhet. Det fanns i och för sig en del synpunkter på mitt politiska engagemang och då framför allt mot mina insändare i lokalpressen och min ideologiska övertygelse.

Brevet genomsyrades av en främlingsfientlig underton där brevskrivaren öppet talade om att han/hon tidigare röstat på Ny Demokrati, men skulle i valet 2006 lägga sin röst på moderaterna. Socialdemokratiska politiker, däribland jag själv, beskrevs som prostituerade, homosexuella och överviktiga – dock med helt andra ordval!

Tyvärr tillhör jag mörkertalet i och med att jag inte polisanmälde brevet jag fick. Idag vet jag bättre!

Hot genom brev förekommer fortfarande, men det blir allt vanligare att man använder sig av sociala media. Näthatet växer sig allt starkare och är svårt att komma åt. Detta är också ett starkt hot mot demokratin.

Sociala media som Facebook, Twitter och bloggar är idag viktiga verktyg för att nå ut till en bredare skara, men när risken för att bli utsatt för hot ökar vågar inte människor uttrycka sin åsikt!

När man engagerar sig politiskt får man tidigt lära sig att skilja på sak och person. Det handlar om att man måste kunna få framföra en politisk åsikt utan att bli påhoppad som person.

Debatt och åsiktsskiljaktigheter är självklarheter, men den måste ske på saklig grund. Man behöver inte alltid acceptera den andres åsikter, men någonstans måste man ändå respektera att de finns!

Det är inte alltid lätta beslut som tas inom politiken och ibland drabbar det människor på olika sätt! Som politiker ställs man dagligen inför val där man måste väga för- och nackdelar för att sedan fatta beslut som man anser vara rätt!

Något som ofta glöms bort när man diskuterar hot och våld mot de som är politiskt engagerade är att det faktiskt inte bara drabbar den enskilde – den som blir utsatt. Ofta finns en familj med i bilden, som också drabbas. Barn vars föräldrar blir utsatta drabbas!

Vi lever ändå  i ett land där den demokratiska utvecklingen kommit oerhört långt. Ett land som vi borde vara stolta över. När människor då hotar och går till angrepp mot andra på ett lagvidrigt sätt har vi inte bara tagit ett steg bakåt i den utvecklingen!

Jag skulle vilja uppmana människor att använda politiken till vad den är till för – att förändra och förbättra. Använde dina politiska företrädare genom att tala om vad du vill och på så sätt vara en del i den demokratiska processen. Var med och forma vår gemensamma framtid till något positivt istället för att urholka demokratin!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.