MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Inlägg i årsbokslutsdebatten…

Posted on

Vid gårdagens kommunfullmäktige debatterades årsbokslutet för 2020. Under rubriken Miljö- och byggnadsnämnden begärde jag ordet och höll följande anförande:

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack och en eloge till förvaltningen och alla medarbetare som under pandemiåret 2020 och utifrån rådande förutsättningar gjorde ett fantastiskt arbete.

Vi redovisar visserligen ett överskott på dryga 2 miljoner kronor. Därmed inte sagt att vår budget var tilltagen i överkant. Resultatet beror bland annat på att vi fått statsbidrag för utökad tillsyn av restaurangen, men framför allt beror det på att förvaltningen fokuserat på att hålla ner kostnaderna.

Det är viktigt att ha med, under innevarande år och i den budgetprocess vi nu är inne i, att vi på miljö- och livsmedelssidan dragit på oss en ökad tillsynsskuld. Det här behöver vi hantera nu och framöver och då speciellt med tanke på den förändring vi står inför med en nationell övergång av livsmedelstillsynen till efterhandsdebitering.

Vi konstaterar att byggavdelningen gör ett överskott på 700.000 kr. Anledningen till det är, förutom lägre personalkostnader, att trycket på att bygga i Enköping är fortsatt högt. Vi har länets högsta inflyttning och kurvan för antalet kommunmedborgare fortsätter stiga brant.

Med vetskap om det behöver vi som kommun ta oss en funderare på hur snabbt vi är villiga att växa. Fler kommunmedlemmar innebär också ett ökat tryck på samhällsservice och infrastruktur. Vi står redan idag inför stora och nödvändiga investeringar.

Avslutningsvis vill jag också göra ett medskick. Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Få andra är så lagstyrda inom våra respektive verksamhetsområden som vi. Därför behöver vi från såväl ett förvaltnings- som partiöverskridande perspektiv ta ansvar för att kunskapsgöra oss själva, våra medarbetare och våra kommunmedlemmar kring hur en myndighet fungerar och vilka regelverk vi har att förhålla oss till.

Vi har gjort en fantastisk resa vad gäller NKI-resultat under de senaste 5-6 åren. Trots det ligger vi fortfarande relativt lågt i jämförelse med andra verksamheter, vilka ligger till grund för NKI-resultaten. Min analys är att det bottnar i ett oförtjänt dåligt rykte som i sin tur bygger på okunskap.

Miljö- och byggnadsnämnden får kritik när vi säger ja till bygglov som är förenliga med gällande detaljplaner och vi kölhalas när vi säger nej till större avvikelser. Vi får utstå fördömanden när vi utför tillsyn enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen och sågas vid fotknölarna om tillsynen uteblir. Vi hängs ut i media när vi lägger sanktionsavgifter på annan kommunal verksamhet och anklagas för svågerpolitik och korruption om vi – mot förmodan – inte skulle gör det. Så hur vi än vänder oss så kommer alltid någon sida vilja hävda att vi gör fel, är inkompetenta eller allmänt obegripliga.

Vi behöver, som kommunkoncern, med gemensamma kraftansträngningar eliminera otillbörlig ryktesspridning genom att lära oss själva och den breda allmänheten om hur vår myndighetsutövning fungerar och vad som ligger till grund för den. Med den förståelsen och med insikten om det egna ansvaret hos de som berörs av Miljö- och byggnadsnämndens beslut kommer vi snart att tillhöra toppskiktet på NKI-rankingen, leva upp till vår värdegrund och stärka både vårt arbetsgivar- och platsvarumärke.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.