MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Investera i föreningslivet!

Posted on

”Föreningslivet i Enköping står på ideell grund och engagemanget och tiden som läggs ner av otaliga frivilliga krafter är ovärderlig. En kommunal krona satsad på föreningslivet återbetalas mångdubbelt genom det ideella arbete som kommer oss alla till del.. Samarbetet mellan föreningslivet och kommunen behöver stärkas och dialogen behöver förenklas och öka.”

Så uttryckte vi Socialdemokrater vår syn på vikten av ett väl fungerande föreningsliv i vårt budgetdokument för 2021. Vi har en stark tro på att ett aktivt och väl fungerande föreningsliv utgör basen för de upplevelser, idrott, kultur, konst och musik som tillgängliggörs för oss som bor i vår kommun.

Vi vet också att många positiva samhällseffekter kommer med ett starkt föreningsliv. Resultaten i skolan för våra barn samt våra äldres välmående både fysiskt och psykiskt är bara några exempel.

Föreningslivet har under pågående pandemi, precis som näringslivet och många andra verksamheter, drabbats hårt. Den stora skillnaden är dock att föreningslivet till största del bygger sina verksamheter på ideella krafter.

Nu är det med sorg och besvikelse jag konstaterar att den styrande politiska minoriteten, med stöd av SD, i Upplevelsenämnden fattat beslut som slår hårt mot just föreningslivet. Deras starkaste argument för sina ställningstagande är att ”vi står inför stora ekonomiska utmaningar i kommunen”.

Visst står vi inför utmaningar i kommunen, men att låta föreningslivet behöva ta ansvar för det är kontraproduktivt. Precis som Sverre Ahlbom (S), vice ordförande i Upplevelsenämnden, uttryckte det i EnköpingsPosten att man inte kan se det som en kostnad utan som en investering. Då måste man också förstå vad varje investerad krona i föreningslivet är värd både på kort och lång sikt!

Nu har alltså fempartikoalitionen, (M, C, L, KD och MP) med stöd av SD och med Kristina Eriksson (KD) hållandes i ordförandeklubban, fattat två beslut som drabbar föreningslivet. Frågan är om man i sitt beslutsfattande förstått konsekvenserna?

1: NEJ till att bygga en ny konstgräsplan under 2022.

Den 17 december 2020 antog Upplevelsenämnden sin årsplan för 2021. Under punkten prioriterade investeringar går att läsa ”Ytterligare konstgräsplan någonstans i kommunen” under 2022. Man konstaterar lite längre in i årplanen att total projektutgift är satt till 10 miljoner kronor. (Bör ställas i relation till kommunens totala omslutning på 2,5 MILJARDER kronor.)

Nu, ganska exakt tre månader efter en antagen årsplan, väljer alltså styret att stoppa den planerade investeringen med hänvisning till kommunens ”ekonomiska utmaningar”!

2: Höjda taxor på 10-12% för kultur och idrott.

Här har minoritetstyret fattat ett beslut, men frågan är om de förstått konsekvenserna för de enskilda föreningarna. De kontakter vi Socialdemokrater haft med olika föreningar påvisar att det här beslutet kommer att slå hårt och då speciellt för föreningar med barn och ungdomsverksamheter. Vi har inte heller uppfattat att det förts någon som helst dialog med föreningslivet inför beslutet för att få denna förståelse. Det borde vara det rimliga att göra och med det också ta fram en konsekvensanalys. Beslutet är fattat på väldigt lösa boliner!

Precis som vi Socialdemokrater skrev i vårt budgetdokument behöver dialogen med föreningslivet stärkas, förenklas och öka. Styret väljer att gå i motsatt riktning!

Socialdemokraterna i Upplevelsenämnden röstade självklart emot styrets förslag, men i och med stödet från SD lyckades minoritetskoalitionen driva igenom besluten.

Det betyder dock inte att vi Socialdemokrater lägger oss platta. Vi kommer att fortsätta kämpa för och driva frågor som gagnar föreningslivet. Vi förstår vilken samhällsnytta föreningarna har.

Att belasta föreningarna med ytterligare kostnader och att bryta löften om satsningar skapar inget förtroende. Det undergräver också föreningslivets möjligheter att ta det samhällsansvar man på ideell basis valt att bära.

Vi Socialdemokrater är övertygade om att en kommunal krona satsad på föreningslivet återbetalas mångdubbelt!

Ordförande för
Socialdemokraterna i Enköping

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.