MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Jordbrukens storlek avgörande, Ornbrant!

Posted on

I dagens EP skriver Centerns förstanamn Ulrika Ornbrant en insändare under rubriken ”S saknar landsbygdsperspektiv”. Hon börjar med att hänvisa till den interpellationsdebatt hon och jag hade vid senaste kommunfullmäktige. Ornbrant skriver bland annat:

I första hand betraktar man inte dessa stora gårdar som lantbruk utan som miljöfarlig verksamhet och ska därför likställas med sådana företag.

Nu hoppas jag verkligen att detta är ett utspel av Ornbrant i valrörelsen för att vinna billiga poäng snarare än okunskap om att det inte är Miljö- och byggnadsnämnden som stiftar lagar och regler, som vi som myndighet har att följa. Det är nämligen så att klassningen av miljöfarliga verksamheter sker via Miljöprövningsförordningen  (2013:251).

Hon skriver vidare: ”I Centerpartiet betraktar vi bönder som bönder oavsett storleken på gården.

Jag kan upplysa Ulrika Ornbrant om att Miljö- och byggnadsnämnden resonerade inte annorlunda när det gäller bönder. Bönder är bönder – men storlekar på lantbruken skiljer och därmed ska vi som myndighet följa de gällande förordningarna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en modell och beräkningsgrund för hur avgifter för miljöfarliga verksamheter ska debiteras. Samma modell som majoriteten av Sveriges kommuner använder.

Tidigare år har nämnden gjort avsteg från denna modell. Nämnden beslutade förra året att återgå till SKL:s modell och grunden för det beslutet var att en enig nämnd ansåg att verksamheter inom samma klassning ska behandlas lika.

Även i kommunallagen står det i 2 kap 3§ under rubriken Likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

I den interpellation som Ulrika Ornbrant hänvisar till skrev hon: ”Självfallet ska alla företagare ha samma förutsättningar”. Det är just det argumentet som vägde tyngst för Miljö- och byggnadsnämnden när vi fattade vårt beslut.

Jag vill återigen poängtera att det var en enig Miljö- och byggnadsnämnd som fattade beslutet om att återgå till SKL:s modell. Det fanns alltså ingen politisk oenighet i den här frågan utan samtliga partier, inklusive Centerpartiet, ställde sig bakom förslaget beslut!

Avslutningsvis kan jag konstatera att i samma tidning som Ornbrants insändare finns en artikel om en utmärkelse Enköping fick härom dagen med följande rubrik:

Enköping fjärde bästa landsbygdskommun

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.