MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Luftslott och korthusexperi(m)ent…

Posted on

Jag hade lovat mig själv att fokusera mer på vår egen politik och inte klanka ner på andras, men ibland måste man ändå få ge svar på tal. Den här gången har bollen lagts upp på straffpunkten och jag kan inte låta bli att klippa till helt enkelt.

Det handlar om moderata oppositionsrådet Ingvar Smedlunds och vice ordförande i Tekniska nämnden Mats Flodins insändare i EnköpingsPosten idag under rubriken ”Saknas ritningar till (S)amhällsbygget?”.

De inleder med att mena att det inte verkar finns några ritningar och att det ”putsas mestadels på fasaden”. Och nog är det väl ändå lite tragikomiskt att de två moderaterna väljer just den formuleringen med tanke på hur det sett ut under de tidigare mandatperioderna med borgerligt styre i vår kommun.

De menar i sin insändare att den politiska ledningen, Socialdemokraterna och Nystart Enköping, ägnar sig åt ”populistiska åtgärder som äventyrar kommunens långsiktiga ekonomi” och att ”om de planerade investeringarna genomförs blir Enköping en av Sveriges mest skuldbelagda kommuner per invånare”.

Dessa ”populistiska åtgärder och planerade investeringar” moderaterna skriver om är bland annat ny simhall, nytt kommunhus och ny gymnasieskola.

Ingenstans i insändare pratar de om det egna ansvaret för den situation vi befinner oss i. Däremot är de väldigt tydliga med att slå sig för bröstet och bedyra sin egen förträfflighet och sitt ansvarstagande ”för en framåtsiktande och balanserad utveckling för Enköping”. Låt oss backa tillbaka i tiden!

1996 initierade vi Socialdemokrater en underhållsplan för våra kommunala fastigheter. När så de borgerliga partierna återtog makten mellan 1998-2014 lades planerna i malpåse.

2002 kom jag in i politiken och redan då kom varningssignaler från verksamheterna om bland annat simhallen, som var i så dåligt skick att den riskerades att behöva stängas. Istället för att ta ett helhetsgrepp valde den borgerliga majoriteten att lappa och laga provisoriskt.

Och så såg det ut under deras 16 år i politisk ledning. Så blev det maktskifte 2014 på hösten. Återigen initierades en underhållsplan av S tillsammans med NE. Visserligen efter att revisionen påpekat att det fanns brister i underhållet, vilket det som sagt gjort under ett antal år före det.

Det intressanta här är att ordförande för revisionen, moderaten Bengt-Åke Gelin, satt före maktskiftet 2014 som ordförande i just Tekniska nämnden (TN), som har kommunens fastigheter som ansvarsområde. Som ordförande för TN sköt han dåvarande revisionens krav på underhållsplan åt sidan och tillät det fortsatta förfallet.

Så fungerade det moderata ”framåtsiktandet” under 16 år och nu står vi alltså inför att bygga en ny simhall. Vi tvingas flytta ut personalen ur kommunhuset på grund av hälsorisker och tills ett nytt kommunhus finns på plats tvingas vi hyra in oss hos externa aktörer.

Hade det funnits ett ”långsiktigt ansvar för Enköpings ekonomi”, som moderaterna nu hävdar att de kan erbjuda, något tidigare hade vi med stor sannolikhet inte stått inför dessa ”populistiska åtgärder”.

Smedlund och Flodin skriver också i sin insändare om att S och NE är ”helt bakbundna av sossarnas ideologiska arv”. Det känns snarare som bakbundenheten beror på det vi fått ”ärva” efter 16 års bristande fastighetsunderhåll under borgerligt styre!

Och apropå moderat ”ansvar för Enköpings ekonomi”: Vid kommunfullmäktige förra månaden hade vi en budgetdebatt. Där hade moderaterna lämnat in ett eget förslag – en så kallad skuggbudget, vilken Smedlund och Flodin också nämner i sin insändare.

Vad de två moderaterna inte nämner, och som EP valde att inte skriva en enda bokstav om i någon av sina artiklar från det fullmäktigemötet, var att det saknades 23 miljoner kronor i det moderata förslaget!

T j u g o t r e    m i l j o n e r    k r o n o r!

Med vetskap om ett obefintligt fastighetsunderhåll under 16 år, kritik mot sittande politisk ledning som grundar sig på egen underlåtenhet samt uppenbarliga brister i de egna räkenskaperna känns såväl moderat trovärdighet som ansvarstagande mer som en dallrande hägring för en makttörstande opposition.

Till skillnad från de moderata luftslotten och korthusexperimenten, som riskerar att rasa vid minsta vindpust, står Socialdemokraternas och Nystart Enköpings långsiktiga och hållbara samhällsbygge på stadig grund.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.