MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

M har parkerat skolfrågan

Posted on

utredning pågårTid för lite reflektion kring några insändare igen och ännu en gång har jag fastnat för två moderata sådana i dagens EP.

Den första är undertecknad av skolnämndens ordförande Monica Avås (m). Hon hävdar att alla nior höjt sina meritvärden utom Västerleden och S:t Ilian. Det Avås inte talar om i sin insändare att i princip två hela klasser i år nio i vår kommun inte når godkänt i alla ämnen. Något man som ordförande i skolnämnden kanske inte ska vara så stolt över!

Återigen får vi i Avås insändare prov på hennes patentlösning på alla problem: ”När man har begränsade resurser så ges man möjlighet att prova nya vägar för att nå målen”! När Monica Avås satt som vice ordförande i Upplevelsenämnden och var ansvarig för de nedskärningar som gjordes där menade hon också att ”när man får besparingar flödar inspirationen”!

Frågan är, trots att hon hävdar att hon vill fortsätta dialogen med skolpersonalen, om Avås förstår den verksamhet hon ansvarar för. Har hon sett hur personalen redan går på knäna samtidigt som de försöker trolla med de samma – knäna alltså!

Så i och för sig har Avås rätt. När man skär i verksamheterna lyckas personalen ändå bibehålla den tidigare kvaliteten i verksamheten. Men är det under sådana förutsättningar man ska arbeta och riskera slita ut sig i förtid? Hur säkrar vi då rätten till kunskap för eleverna? Det kanske är dags för Avås att ”tänka utanför boxen”!

Skolan MÅSTE ges rätt förutsättningar för att kunna bidra till att våra barn och unga når kunskapsmålen. Vi kan inte ha ett mål för skolan där det är OK att två elever i varje klass inte får godkänt i alla ämnen! Barnen är vår framtid och Socialdemokraterna har en politik för framtiden!

Nästa insändare är från tekniska nämndens ordförande Bengt-Åke Gelin. Han har nu blivit moderaternas nya hälso-guru i parkeringsfrågor!

Gelin vägrade ta upp vårt förslag om en timmes fri parkering på centrumnära parkeringsplatser i nämnden utan skickade istället frågan direkt på en av moderaternas många utredningar under mandatperioden.

Han har flitigt debatterat frågan i EP de senaste veckorna och idag är inget undantag. Denna gång menar Gelin att han värnar folkhälsan och att gratisparkeringar innebär en ökad trafik i centrala delar av staden. Han skriver:

Man tar gärna ett varv till för att hitta en ledig plats och kör därmed upp den 10:a man ‘tjänar’.

Nu är det ju så att Gelins partikamrat och tillika förstanamn på moderaternas lista Ingvar Smedlund sa så sent som i tisdags att m kan tänka sig ”eventuellt” fler korttidsparkeringar (läs 15 min).

Frågan är om inte det kommer att generera än mer trafik och cirkulerande av bilar i centrum för att över huvud taget hitta dessa enstaka parkeringsplatser. Med den moderata modellen kommer man både att få betala full parkeringsavgift samtidigt som man kört upp bränsle för minst en tia! Så mycket för hälso-guru Gelins teorier!

Jag tänker inte raljera allt för mycket i denna fråga utan kan till viss del hålla med Bengt-Åke ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. Personligen tycker jag att det vore den optimala situationen med ett bilfritt centrum likt Vancouver-modellen, men det kräver också ett ordentlig utveckling av såväl kollektivtrafik som gång- och cykelvägnätet! Dit är det tyvärr långt!

Samtidigt har vi ett centrum som håller på att dö. Handlarna har bett om hjälp och sagt att gratisparkeringar är avgörande för ett levande centrum och deras egen överlevnad. Det har vi Socialdemokrater lyssnat på och även lagt som ledamotsförslag i tekniska nämnden – medan moderaterna fortsätter utreda.

Centrumutvecklingen har varit en återkommande fråga under de 14 år jag suttit med i politiken. Vi ser gratisparkeringarna som en dellösning, men vill samtidigt att det tas ett mer långsiktigt grepp för ett levande och hållbart centrum!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.