MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Medfinansiär – men inte aktieägare

Posted on

Skolan-och-klassIdag skriver Daniel Suhonen tillsammans med representanter från skolvärlden under rubriken ”Nu är det upp till bevis för Löfven”. Skribenterna anser att systemet med marknadsdrivna skolor måste bort helt och hållet.

Precis som jag skrivit i senare blogginlägg menar också Suhonen & co att små skolor där elever med liknande socioekonomisk bakgrund förs samman bidrar till en mer segregerad skola, vilket får till följd att vi också får ett mer segregerat samhälle!

Jodå, de borgerliga partierna börjar nu inse konsekvenserna av sin privatiseringsiver, men att tro att det kommer att hända något vore allt för naivt. Borg må hävda att det bör införas en 10-årsgräns för privata aktörer inom välfärden, men han kommer knappast att sjösätta något sådant. Det vore att begå politiskt självmord – inte bara för honom personligen utan för moderaterna totalt!

Visserligen är Björklund gammal militär, men att han skulle gå så långt som att införa hårdare inspektioner med dolda kameror likt Uppdrag Granskning är föga troligt.

Stefan Löfven kritiserar också den moderatledda regeringen och menar att man under sina sju år vid makten inte gjort något åt problemet med att friskolorna väljer vilka elever man vill ha på skolorna.

Han menar vidare att den fria etableringsrätten skapat det vi idag ser hända inom skolan. Löfven säger också:

Det är inte så att det här handlar om ett företags rättighet att starta en skola, det är barnens och ungdomarnas rätt till utbildning som ska stå i fokus.

Jo, det är visserligen sant, men nu står vi med ett stort antal friskolor runt om i landet. Många har säkert goda avsikter och ser till elevens bästa, men så länge vi har utbildningsföretag där vinsterna går före allt annat kommer vi även fortsättningsvis att se hur segregationen breder ut sig!

Jag håller med Daniel Suhonen & co om att det är de marknadsdrivna skolorna som sätter agendan för det svenska skolsystemet. De kommunala skolorna fortsätter att slåss för sin överlevnad och får ta smällarna för de konsekvenser som följer av att nya friskolor etableras.

I Enköping ser vi idag hur skolchefen Göran Hedström sliter sitt hår när det nästa år kommer att saknas miljoner för den kommunala skolan som motsvarar dryga 50 tjänster! Elevtapp till friskolorna med lokalöverskott som direkt konsekvens är den starkast bidragande orsaken.

Om jag, som skattebetalare, hjälper till att pumpa in skattemedel och delfinansierar privata utbildningsföretag vill jag också kunna ställa krav på exempelvis insyn. Men trots att jag är medfinansiär är jag inte aktieägare och får absolut inte vara med att dela på vinsterna. Därför har jag inte heller rätt till insyn för att kontrollera hur dessa företag drivs och sköts.

Mer insyn och begränsningar av vinstuttag är det minsta vi kan kräva av utbildningsföretag som förväntas ge barn och unga kunskap för livet.

Integrationen är dock ett större problem än så. Segregationen inom skolan är inte enbart kopplat till privata utbildningsaktörer. Vill vi ha ett inkluderande samhälle måste vi börja med skolan – den sammanhållna skolan där elever med olika socioekonomisk bakgrund ges möjlighet att träffas, bygga relationer och förståelse för varandra. En skola för ALLA – inte bara för vissa!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.