MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Moderat privatiseringsiver drabbar barnen

Posted on

Man kan inte annat än förundras över moderata företrädares uttalanden gällande friskoleetableringar i Enköping.

I förra veckan sa skolnämndens ordförande Ingvar Smedlund (m) att kostnaderna för friskolorna inte påverkar den kommunala skolan.

Den kostnaden har vi ju i alla fall” uttryckte han det!

Detta är ju en sanning med modifikation! Det verkar som om Smedlund inte förstått att elevkostnaderna för förvaltningen för den kommunala skolan blir en del av varje enhets totala budget. Visst – elevkostnaden har vi, men för varje elev den kommunala skolan tappar till friskolorna minskar alltså budgetramen för varje berörd enhet!

Finansieringen av friskolorna med skattemedel går rakt in i ett privatägt företag där vi över huvud taget inte har någon insyn och som vi heller inte kan styra över hur det används!

I gårdagens EP redovisas beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande Entréskolans etablering. Från Socialdemokratiskt håll hävdar vi att Hettemarkshuset och dess omgivning inte lämpar sig för skolverksamhet.

Vi pratar i vår kommun om den gröna skolgården, något som inte kommer att bli verklighet om skolan får starta sin verksamhet där. Det är också en säkerhetsfråga vad gäller de hårt trafikerade gatorna som omgärdar fastigheten.

Dessutom finns skollokaler i vår kommun som borde användas först innan man tar andra lokaler i anspråk! Man bör också känna till att det kommer att byggas på denna fastighet vilket innebär att eleverna kommer att befinna sig på en byggarbetsplats under en längre tid!

Finanskommunalrådet Anna Wiklund (m) menar att det är ”nära till naturen uppe på Åsen om man från skolans sida skulle vilja lägga verksamhet där”!

Ännu ett tydligt tecken på att moderata företrädare inte förstår och har grepp om verksamheterna!

Det vi från Socialdemokratiskt håll påpekar är en ohållbar rastsituation. Raster upptar 20% av elevernas skoldag! 20% av barnens arbetsdag som inte har något pedagogiskt innehåll! Då måste det också finnas utrymmen och närmiljöer för återhämtning, lek och rörelse! Det kommer inte att vara möjligt på den lilla yta Entréskolan eventuellt kommer att ha tillgång till!

Hur skulle det se ut om personalen på skolan inte får något personalrum? Ska de gå till någon närliggande lämplig lokal? Är det så Wiklund menar?

Anna Wiklund hävdar också att vi ska ”låta barnen och deras föräldrar i samråd hemma vid köksbordet själva fatta beslut i vilken skola de vill gå”!

Var det samma utgångspunkt Anna Wiklund och moderaterna hade när man tog beslut om att flytta på eleverna på Västerledsskolan? Hur många hade möjlighet att i lugn och ro vid köksbordet välja skola?

Återigen tar moderaterna och de övriga borgerliga partierna ogenomtänkta beslut utan konsekvensbeskrivningar och långsiktigt tänk!

Idag ser vi hur den kommunala skolan utarmas och drar på sig underskott som i sin tur utmynnar i neddragningar av personal och som på sikt med största sannolikhet kommer att resultera i sämre resultat! Till och med skolchefen har flaggat för att friskoleetableringarna är ett problem för den kommunala skolan!

Redan för ett år sedan varnade Mette Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, för en överetablering av friskolor. Hon påpekade då risken med att skolor kommer att tvingas stänga. Idag besannas hennes farhågor!

I Enköpings Kommun tvingas man nu säga upp mellan 50-70 personer inom den kommunala skola som en direkt följd av ekonomiska försämringar där friskoleetableringarna är en starkt bidragande orsak.

Vi ser också hur fler och fler skolföretag går i konkurs och tvingas stänga! En förklaring sägs vara en omfattande överetablering i kombination med ett minskat elevunderlag. Risken är att elever tvingas byta skola mitt under ett läsår och i värsta fall mitt i en termin.

Är det detta som borgarna kallar valfrihet?

Vi ser också samma tendenser inom apotekssektorn där borgarnas privatiseringsiver nu skördar sina offer och de som drabbas är så klart medborgarna!

Vi har som sagt från Socialdemokraterna i grund och botten inget emot att skolor etablerar sig i vår kommun, men det måste ske på rätt premisser! Det måste finnas ett behov och ett pedagogiskt tänk som uppfyller detta behov!

Vi får inte bolla med våra barns och ungdomars framtid och därför kan vi inte per automatik bara säga ja och amen så fort en ny friskola vill etablera sig i vår kommun. Vi måste se mer långsiktigt och förstå konsekvenserna i flera led!

Våra barns välbefinnande måste gå i första hand! Deras framtid är vår framtid!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.