MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

MP vill bygga bort torget!

Posted on

Den politiska diskussionen har gått för fort när det gäller stattomten hävdar miljöpartisten Gunnel Bergman i dagens EP och vill ha ytterligare ett och ett halvt år på sig!

Det är 6 år sedan stadshotellet revs och få platser i Enköping har väl diskuterats så flitigt som just denna fastighet både mellan politiska partier, bland medborgare och i media. Tittar man på det förslag som nu (mp) lagt fram kan jag ändå ha förståelse för att de skulle behöva mer tid för att få fram ett mer genomtänkt alternativ. Men att påstå att den politiska diskussionen gått för fort känns aningen magstarkt.

Bergmans partikamrat Tomas Rådkvist skrev i en insändare igår om att förslaget om att bygga ett 10-våningar högt hus på stattomten enligt honom är ”orimligt, onödigt och osmakligt” och som kommer att ”bryta av mot omgivande bebyggelse på ett vederstyggligt sätt”. Någon självrannsakan från Rådkvists sida gällande det egna förslaget saknas totalt i hans insändare.

Vidare skriver Rådkvist att förslaget för stattomten är att jämföra med att ”parkera en långtradare på stranden i Bredsand”. Ska man spinna vidare på den jämförelsen skulle man kunna säga att (mp):s förslag är som att bygga en hög mur runt den mest attraktiva delen, stora stranden, i Bredsand och hänvisa alla besökarna till den betydligt mindre bortre delen.

Tittar man lite mer granskande på det förslag som Bergman och (mp) presenterar i EP idag vill man bygga ett 8-våningshus själva torget! Denna, två våningar lägre byggnad än förslaget på statttomten, ska dessutom byggas på den del av torget där det idag finns såväl en kiosk som den kanske mest frekvent besökta uteservering vi har i Enköping.

Under en tidigare politisk diskussion kring skuggförhållanden på torget i det liggande förslaget pratade Gunnel Bergman om hur viktigt det var att att bevara den del av torget som vintertid inte skuggas då man ”en kall vinterlördag går dit och handlar vantar”. Nu vill alltså hon och hennes partikamrater BYGGA BORT samma yta! Spännande!

Dessutom vill (mp) glasa in såväl Kungsgatan upp till spanska trappa samt Torggatan ner till Kammarkatorget för att skapa en ”galleria”. Rådkvist efterlyser i sin insändare en kalkyl för stattomtsförslaget, men när det gäller det egna förslaget säger Bergman att man ”inte vet” vem som skulle bygga och bekosta denna inglasade del av centrum. Så för att citera Tomas Rådkvist: ”Har någon sett några kalkyler?

Personligen tror jag inte heller att Gunnel Bergmans argument kring ett attraktivare centrum och att det skulle lösas med en inglasning för att locka fler människor att handla på hemmaplan. Det handlar nog snarare om vilket utbud som erbjuds, men det är en helt annan diskussion.

Som sagt – det har gått 6 år sedan stadshotellet revs och sedan dess har diskussionerna kring vad som bör hända på tomten varit både många och långa. Nu finns ett förslag om att ta fram en plan som i hörnet Källgatan-Kyrkogatan kan tillåta ett 10 våningar högt hus. I det förslaget finns också andra huskroppar, som över huvud taget inte finns med i den nu heta debatten. Detta förslag har Enköpings medborgare nu också möjlighet att ha åsikter om och jag hoppas att det är många som tar det tillfället att ventilera sina synpunkter.

Att det finns åsikter kring denna fråga har jag, inte helt oväntat, blivit varse den senaste tiden. Man vill se ett nytt stadshotell – i samma stil som det gamla eller i en helt ny modern byggnad. Några vill bevara ”småstadskarraktären” medan andra menar att Enköping växer och bör utvecklas och bygga mer tidstypiskt. Jag anar också att det finns skillnader i hur olika generationer resonerar. Många har emotionella kopplingar till platsen medan andra, som inte har denna koppling, resonerar olika. Några pratar om att bevara historien medan andra vill skapa sin egen historia.

Sista ordet är absolut inte sagt i den här frågan. Nu finns möjligheten för dig som kommuninvånare att säga ditt – TA DEN!

Här hittar du mer information om förslaget på stattomten!

/Matz

5 thoughts on “MP vill bygga bort torget!

 • Tomas Rådkvist 24 januari, 2016 at 16:13
  Reply

  Oj då, här finns det mycket felaktigheter att kommentera. Du måste verkligen ha ansträngt dig för att missuppfatta vårt förslag och min insändare.

  1: Den politiska processen i stort har inte gått för fort men just detta detaljplaneärende är påskyndat genom extra PLEX-möte i juletider och genom att ni sätter så kort tid som lagen tillåter för samrådet i en så erkänt känslig fråga och med ett så kontroversiellt förslag. Tre veckor innebär att föreningar mfl som har möte en gång i månaden riskerar behöva ändra mötestider bara för detta. Det är orimligt och tyder på att ni inte vill ha in så många synpunkter.

  2: Självrannsakan? Mina synpunkter på 10-våningsförslaget delas av många och du kan väl inte förvänta dig att jag skall vara kritisk till vårt eget förslag? Jag har ju varit med och tagit fram det och tror på det. Dessutom är det ett principiellt förslag som måste bearbetas vidare. MP är det enda parti som faktiskt nu lagt ett eget förslag, alla andra partier verkar sitta och vänta på vad PEAB skall föreslå. Det tycker inte vi är tillräckligt, särskilt inte när vi saknar en stadsarkitekt som kan se till att kommunen tar initiativet i utformningen av staden.

  3: Vi vill inte ”bygga bort torget” och det förstår du förstås också, du vill bara att det skall framstå så. Med vårt förslag blir faktiskt torget större, till och med mycket större när/om man tar bort parkeringen och låter torget gå fram till Selma/fridolf.

  4: Återigen, vårt förslag är principiellt och inget detaljplaneförslag (ännu). Då går det förstås inte att räkna på det eftersom det kräver diskussioner med flera fastighetsägare när man förtydligat det i olika delar men man kan på goda grunder anta att att det ökar attraktiviteten i centrum så mycket att kalkylen kommer att gå rejält med plus. PEAB’s kalkyler som ligger till grund för deras krav på 10 våningar i ett konkret detaljplaneförslag finns möjligen hos PEAB (om det har någon verklighetsgrund vilket jag betvivlar). Har ni granskat det för att avgöra sanningshalten i PEAB’s påstående? Skulle inte tro det.

  Tänk vad roligt det hade varit om du, som sitter som ordförande i byggnadsnämnden, hade sett vårt förslag som ett intressant alternativ till centrumutvecklingen och i stället hade funderat lite över förslagets meriter i stället för att direkt misskreditera det. Det hade ju varit en naturlig reaktion från en vidsynt ordförande som är angelägen om nytänkande i byggnadsfrågor.

  /Tomas

  • Matz Keijser 24 januari, 2016 at 22:27
   Reply

   Tomas – om du läser min blogg, och kommentarer på sociala media, uppmanar jag verkligen folk, enskilda och i föreningar, att säga sitt. Precis som du, på din blogg, länkar jag också till kommunens hemsida där man hittar mer information och hur man kan lämna in synpunkter.

   Det är väl alldeles utmärkt att (mp) lämnat in ett eget förslag, men därmed inte sagt att alla per automatik måste tycka som (mp). Jag är fullt medveten om att det finns många som har synpunkter på tanken om att bygga ett 10-våningshus. Jag träffar dagligen människor, får mail och telefonsamtal från invånare som alla har tankar kring vad man anser ska/bör byggas – och jag lyssnar på alla!

   Helt uppenbart finns det i ert förslag en tanke om att en stor del av det som idag är torget ska bebyggas med ett 8-våningshus. Den delen kommer då att försvinna – byggas bort helt enkelt! På just den delen finns det idag bland annat en uteservering och en kiosk och är, som jag uppfattar det, den del av torget som är mest frekvent använd både av restaurang- och kioskbesökare samt att det också fungerar som en passage mellan övre och nedre Kungsgatan.

   Dessutom kommer det med största sannolikhet att krävas ytterligare en arkeologisk utgrävning på den plats ni nu föreslår att PEAB ska få bygga på. Det skulle kunna innebära att det under en längre period kommer att finnas två ”gropar” i direkt anslutning till torget.

   Med den förklaring du ger gällande att göra torget ”större” – är det då tanken att även den del av Kyrkogatan som går jäms med Selma och Fridolf ska bli torg förutom det som idag är torgparkeringen? En kunskapsfråga bara. Det fanns nämligen inte med i det förslag från er som låg med i handlingarna till KS.

   ”Kalkylen kommer att gå rejält med plus”? På vilka ”goda grunder” gör du det antagandet? PEAB ges enligt er förslag möjlighet att bygga ett 8-våningshus på torget. Men ni vill också i ert förslag anlägga en lekpark på stattomten samt glasa in Kungsgatan upp till spanska trappan och Torggatan ner till korsningen med Eriksgatan. Med dina ”goda grunder” kanske du också kan uppskatta kostnaden för en sådan lekpark och inglasning och hur det skulle finansieras?

   Jag kan lova dig att jag med intresse har tittat på ert förslag sedan jag fick ta del av det – både som Enköpingsbo, som ledamot av PLEX och ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden. Jag har diskuterat det med vänner och bekanta, förtroendevalda och folk som på olika sätt kontaktat mig. Diskuterat frågan och tagit del av människors åsikter på sociala media – med såväl kommuninvånare som politiskt aktiva i olika partier. Några har sett positivt på ert förslag, både i sin helhet eller delvis. Andra har förkastat det helt och hållet. Jag har läst och lyssnat och bildat mig en uppfattning.

   Om du anser att jag ”missuppfattat” ert förslag och din insändare kan det ju i så fall kanske bero på att det inte varit tydligt nog. Eller att vi helt enkelt inte tycker lika. Det i sig är ju varken unikt eller nytt – så ser det ut i olika frågor och utmaningar vi står inför.

   /Matz

 • Tomas Rådkvist 24 januari, 2016 at 23:19
  Reply

  Tack för svaret Matz. Visst kan vårt förslag bli tydligare, det är ju bara principiellt för att visa på andra alternativ varav detta är ett. Det var bland anat därför som jag skissade lite på min blogg för att visualisera några tänkbara möjligheter att bygga.

  Att kalkylen skulle gå plus är jag övertygad om på sikt eftersom vårt förslag skapar något helt nytt och attraktivt året om, något som gör torget attraktivt. Ett tio-våningshus får inte den effekten, snarare den motsatta.

  Att torget med vårt förslag blir större än tidigare är uppenbart om parkeringarna tas bort (det nya huset bör inte bli lika stort som statt-tomten). Alltså bygger vi inet bort torget utan gör det större och mer attraktivt. Att låta torget gå ända till Selma/Fridolf är en möjlighet som bör undersökas för att minska genomfartstrafiken, det är dock inte MP’s förslag utan mina ideer på bloggen.

  Vi har nu en möjlighet att verkligen tänka nytt och göra något spännande med torget, något som inte har med hushöjder att göra utan med miljön på torget. Låt oss ta den chansen.

  /Tomas

  • Matz Keijser 24 januari, 2016 at 23:47
   Reply

   Där är en annan sak jag funderar på gällande ert förslag. Har ni räknat på om ert förslag på 8-våningshus kommer att motsvara antalet lägenheter och butiksytor som skulle kunna rymmas på stattomten?

   Visst skulle en inglasning kunna gynna de butiker som skulle inrymmas under ett sådant, men jag ser också risken med att det skulle kunna bli negativa effekter för de som inte gör det. Ta bara Västerås som ett exempel där galleriorna har missgynnat handeln runt de centrala gatorna och torgen (redan innan Erikslund såg ljuset).

   /Matz

 • Tomas Rådkvist 25 januari, 2016 at 09:29
  Reply

  Exakt hur utformningen av huset skall vara inklusive lägenheter, butiksytor mm har vi inte räknat på, det beror ju på vilken ambition man har och vad man vill ha i huset. Någon har föreslagit kommunhus, det är ju en möjlighet, lägenheter en annan, servicehus en tredje osv.

  Att inglasning gynnar främst de som är under taket kan diskuteras, alla butiker i centrum gynnas av att det rör sig mer kunder i området året runt så alla vinner på det. (åtminstone i ett så litet centrum som vi har i Enköping, det kan nog se annorlunda ut i Västerås)

  /Tomas

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.