MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Omtag kring samverkan

Posted on

Lego Birthday Party - Box Step Feet Dance Steps DiagramIt takes two to tango” brukar man säga, men det räcker inte. Man måste också dansa i takt med med varandra! Så även inom politiken!

Nu är det klart att MP inte längre är en del av den valtekniska samverkan som man ingick med oss Socialdemokrater och Nystart Enköping och där även Vänsterpartiet finns med.

Det har framkommit att MP inte varit nöjda med den tilldelning av platser i nämnder och styrelser man tilldelats i och med denna samverkan utan har dessutom fortsatt ställt krav om höjda partistöd och politikerarvoden.

Anledningen till det är att MP tappat två mandat jämfört med förra mandatperioden och därmed får man också mindre ekonomiskt stöd, som en naturlig följd av valresultatet. Där har man då från MP krävt att det ska göras en omfördelning av partistödet för att gynna de ”små” partierna.

MP skriver i ett eget pressmeddelande att vi Socialdemokrater vill ”censurera” vad medlemmar från MP ”säger och skriver i olika media”. Här känner jag att det är kritik riktad mot mig och mitt tidigare blogginlägg och vill därför passa på att bemöta det!

Det handlade om att man från MP kritiserade kommunfullmäktiges ordförande öppet och med hårda formuleringar på sociala media. Min åsikt i frågan var att man borde, likt hur vi agerar i själva fullmäktige, fört fram en mer nyanserad kritik och grundat sin kritik på fakta.

Både Susanna Hedman och Tomas Rådkvist riktade direkt kritik mot KF:s ordförande och Rådkvist menade dessutom att vi Socialdemokrater efter valet blivit arroganta och att det skulle spegla den ledarstil vi står för.

När man granskar arbetsordningen för kommunfullmäktige visar det sig att fullmäktiges ordförande inte gjort något fel, varför den kritik som riktats mot såväl ordförande som oss som parti faller helt platt!

Att vi skulle gå så långt som att ”censurera” någon från att yttra sin åsikt är helt befängt och så långt ifrån vad vi Socialdemokrater står för. Däremot kommer vi alltid bekämpa orättvisor – och det gäller även missriktad och osaklig kritik!

FB_kritikUnder skrivande stund av detta blogginlägg fortsätter Rådkvist med ogrundad kritik, denna gång riktad mot Nystart Enköping, på MIN Facebook-vägg!

Vad han egentligen vill ha sagt med detta inlägg (se bilden till vänster) vet jag faktiskt inte. Jag kan inte svara på hur NE kommer att agera i de olika nämnderna framöver. Det gör de nog bäst själva!

Jag tycker det här beteendet talar mer för att MP insett vad deras valresultat nu faktiskt innebär snarare än att vi Socialdemokrater skulle stå för någon form av arrogant ledarstil. Jag måste tillstå att jag blir något beklämd av att MP, och då kanske framför allt Tomas Rådkvist med den erfarenhet han har, väljer att fortsätta med en taktik som inte heller tidigare varit framgångsrik!

Självklart är inte det politiska arbetet en dans på rosor alla gånger, men det blir än svårare om man är i otakt innan musiken ens börjat spela!

Nu inleder vi Socialdemokrater och Nystart Enköping istället en valteknisk samverkan med Centerpartiet och även fortsättningsvis med Vänsterpartiet.

/Matz

4 thoughts on “Omtag kring samverkan

 • Susanna Hedman 27 november, 2014 at 21:32
  Reply

  När man granskar arbetsordningen för kommunfullmäktige visar det sig att fullmäktiges ordförande inte gjort något fel, varför den kritik som riktats mot såväl ordförande som oss som parti faller helt platt!
  ?????? Kritiken var inte missriktad, vi hade rätt!!!!
  i ett gruppmöte 1 nov. 2011 har detta beslutats: Allmänhetens frågestund. Följande skall gälla: Den ordförande (eller de) som är berörda av frågan, svarar först. Därefter är det upp till en i varje parti att deklarera sitt partis åsikt. Enbart åsikten skall redovisas, inte varför partiet har den, d.v.s. fokus på sakfrågan. Ingen politisk debatt får förekomma mellan politikerna. Denna modell skall utvärderas efter ett tag.

  För socialdemokraterna var Anneli Djurklo på plats, Anneli har dokumentet i sin pärm, så vår kritik var inte felaktig, vi hade rätt, sen så är det tråkigt att Kf´s ordförande inte fått aktuella dokument och regler.

  • Matz Keijser 28 november, 2014 at 12:37
   Reply

   Nu har jag tittat på de olika dokumenten, Susanna. Så som jag ser det är det du skickade över till mig någon form av minnesanteckningar från ett gruppledarmöte medan det dokument jag har fått sedan tidigare är en fastslagen arbetsordning för kommunfullmäktige med fastställda paragrafer och där 40§ talar om vilka regler som gäller för allmänhetens frågestund.

   I de minnesanteckningar du skickat över står också att den modell man föreslagit ska utvärderas efter ”ett tag”. Bara den formuleringen gör att jag inte ser dokumentet som ett fastslaget beslut. Jag har inte heller, enligt vad jag kan dra mig till minnes, varit med om att någon utvärdering genomförts. Rätta mig gärna om jag har fel.

   Min tolkning kvarstår därför att det dokument som jag hänvisar till är det som gäller tills dess något annat beslut fattas. Alltså står jag också fast vid att fullmäktiges ordförande handlat i enlighet med gällande regler och alltså inte gjort något fel.

   Jag tar för givet att det här är en fråga som kommer att diskuteras även vid de fortsatta gruppledarmötena för fullmäktige.

 • Tomas 27 november, 2014 at 21:41
  Reply

  Att vi skulle ha krävt omfördelning av partistöd eller något annat ekonomiskt är inget annat än förbannad lögn. Vi hade däremot sådana önskemål tillsammans med V för att underlätta för alla småpartier som inte har kommunalråd, flera av förslagen kom faktiskt från V. När våra önskemål fick avslag av Sverre så accepterade vi det direkt vid sittande bord. Så några krav var det absolut inte.

  Och att ni ville att den valtekniska samverkan skulle hindra enskilda MP-medlemmar från att uttrycka sin mening kring ert agerande i olika frågor är lika uppenbart, det har ni uttryckt i flera sammanhang, liksom att MP inte skulle få driva sina frågor (ex P-huset). Det verkar som om ni har letat efter skäl att peta MP för att kunna få in C i stället.

  Vad gäller mina synpunkter på bloggen så är dessa mina egna och inte partiets. Och vad gäller fluga på väggen så var det en observation av att det bara blev S-märkta ordföranden, men vill du tolka det som kritik får det stå för dig.

  Och du kan vara lugn, jag kommer att fortsätta vara en nagel i ögat på maktutövare som på olika sätt hanterar sin makt oansvarigt eller orimligt.

  /Tomas

  • Matz Keijser 28 november, 2014 at 09:21
   Reply

   Krav eller ”önskemål” är nog en definitionsfråga beroende på vilken sida av förhandlingsbordet man sitter. Det fördes utdragna diskussioner om att arvodera ledamöter i samband med gruppmöten, som idag inte ersätts. Det är ingen lögn!

   Varför skulle vi ”leta efter skäl att peta MP”? Hade vi inte velat ha med er i en valteknisk samverkan från början hade ju sådana förhandlingar över huvud taget inte påbörjats – eller hur?!

   Hur resonerade ni själva när ni skickade ”krav” (ordagrant från ert utskick) om förhandlingar och i samma utskick hotade med ”omprövning av det valtekniska samarbetet mellan våra partier”? Med ditt resonemang, Tomas, måste man ju då ställa sig frågande till om ni själva egentligen var intresserade av ett valtekniskt samarbete?

   Och kanske får vi svaret och en bekräftelse på just det när du på din blogg skriver att det är”en befrielse att inte vara kvar i en valteknisk samverkan”!

   Avslutningsvis P-husfrågan. Här handlar det snarast om att avgående arbetsutskott i tekniska nämnden, där er representant sitter med och som dessutom är gruppledare för den rödgröna gruppen, fattar beslut som går i rakt motsatt riktning mot den nya ledningens uppfattning i frågan. Det handlar inte om MP:s mening i sakfrågan utan snarare om att man går emot det som kallas god sed.

   Det har från den avgående politiska ledningen varit väldigt tydligt att man inte haft någon som helst prestige när det gäller att lämna över till det nya styret utan att sätta käppar i hjulen – utom i just den här nämnden!

   För att knyta ihop säcken utifrån mitt ursprungliga blogginlägg kan man väl säga att MP:s representant i tekniska nämndens arbetsutskott den här gången dansat till en något för ostämd och inte allt för taktfast pipa.

   Vad gäller NE som ”fluga på väggen” må det vara en ”observation”, men det var nog fler än jag som uppfattade det som kritik mot NE! När du dessutom på din blogg kallar dem för ”icke ansvarstagande” bekräftar du ju ändå min teori!

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.