MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

”Påhopp” – påståenden vs. fakta?

Posted on

flyktingarUnder kommunfullmäktige i måndags tog vi beslut kring en överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Fullmäktige ställde sig bakom förslaget om att ta emot 50 personer som kommer hit från krigsdrabbade områden. 50 personer – män, kvinnor och barn – som bär med sig traumatiska upplevelser för resten av sina liv. 50 personer som ber om vår hjälp!

Ett ganska enkelt beslut att ta om man har en grundvärdering som bygger på solidaritet, mänskliga rättigheter, människors lika värd och en grundvärdering där man ser mångfald som en tillgång.

Inte helt oväntat gick representanter för SD upp i talarstolen och yrkade på avslag. Något eget förslag presenterades dock inte under debatten. Däremot sa Lars Frantzén (SD) följande:

Jag tycker inte vi ska ta emot så många som 50 heller, men jag vet vilken press NI sitter under.

Ni” antar jag syftade på övriga sju partier i fullmäktige. Vilken eventuell press det skulle handla om är dock oklart. Jag känner mig inte speciellt pressad – däremot besviken att vi inte kan göra mer för fler!

Vi har under åren förstått att SD:s lösning på alla samhällsproblem är att minska invandringen och helst få bort den helt. Man menar att det är bättre att hjälpa människor på plats än att ta emot de som ber om hjälp när det kommer till vårt land. Det blev extra tydligt när Frantzén menade att dessa människor skulle bil ”GLADARE av att få en filt, rent vatten och bo i tält” i närområdena.

Mest illa berörd blev jag personligen när Lars Frantzén sa följande från talarstolen:

Om jag skulle ha samma problem här i landet att det skulle vara i krig då skulle jag nog stanna och försöka försvara mitt land eller min ståndpunkt ganska mycket eller åka till ett närområde och sen åka tillbaks så fort som möjligt och inte livnära mig på det land jag bor i.

Menar Frantzén på allvar att föräldralösa barn, kvinnor och män som drabbas av krig ska ta till vapen? Självklart är det så att ingen lämnar sitt land av egen fri vilja. Självklart är det så att drömmen att en dag få återvända till det land man är född i alltid kommer att leva kvar.

Men Lars Frantzén – det finns ju en ganska uppenbar anledning till att människor flyr krig för att undgå att gå en säker död till mötes! Det är inte civilbefolkningen, den stora grupp människor som ofrivilligt drabbas av krig och tvingas fly, som är anledning till att strider mellan olika politiska grupper startar!

Det var inte heller förvånande att Lars Frantzén fick ett antal repliker efter sitt anförande och det blev då också uppenbart att mycket av det Frantzén använt som argument för sitt avslagsyrkande saknade grund och inte var faktabaserat.

Bland annat menade han att Sverige var det land som tog emot flest flyktingar. Enligt UNHCR var 45 miljoner människor på flykt under 2012. De nio länder som, enligt UNHCR, i mitten av 2014 tog emot flest flyktingar i världen är Pakistan, Libanon, Iran, Turkiet, Jordanien, Etiopien, Kenya, Tchad och Uganda. Sverige hamnar på plats nr 25!

Ser man till antal flyktingar per capita ligger Libanon, Jordanien och Tchad i topp. Av europeiska länder tar Malta emot dubbelt så många som Sverige, som med 12 flyktingar per 1.000 invånare ligger i nivå med Montenegro och Turkiet, och drygt tre gånger färre än Tchad.

Så ser fakta ut!

Under 2014 tog Enköping emot 184 personer. Det motsvarar 0,4% av kommunens totala invånarantal, vilket ger 4 flyktingar per 1.000 invånare. Alltså långt under genomsnittet för landet. Med den överenskommelse som fullmäktige nu antagit och som säger 50 personer skulle det motsvara 1,2 flyktingar per 1.000 invånare, vilket är en tiondel av genomsnittet!

Jag önskar att vi kunde göra mer för fler i vår kommun!

Lars Frantzén hade ytterligare ett uttalande i debatten som fick mig att studsa till. Det handlar om barn som kommer till den svenska skolan och som, enligt Frantzén, bidrar till en ohållbar situation för såväl lärare som klasskamrater:

Det kommer in nya elever i en klass som inte kan svenska och är analfabeter. Hur ska läraren klara av det?

Varje år tar den svenska skolan emot 10.000-tals elever födda i Sverige, som saknar förmågan att läsa och skriva (analfabeter). Vi har en generellt hög kompetens i den svenska lärarkåren, som lyckas förmedla kunskap till dessa elever som ganska snart lär sig. Frantzén påstående blir därmed vara en sågning vid fotknölarna på den svenska lärarkåren utan dess like!

Jag jobbar själv på en av kommunens skolor där vi, under det läsår som precis har avslutats, haft en så kallad förberedelseklass för nyanlända barn. Jag har med egna ögon sett deras utveckling – och den har gått snabbt!

Jag har sett dessa barns nyfikenhet, deras tacksamhet och deras vilja att lära sig för att förstå och göra sig förstådda. Barn lär sig snabbt och med rätt stöd från kompetenta pedagoger har dessa barn på ungefär ett halvår fått ett nytt språk som de behärskar så pass att de kan både läsa, skriva och kommunicera med kamrater i sin egen ålder och med vuxna.

Avslutningsvis – det blev något beklämmande när Lars Frantzéns och SD:s argument, likt ett korthus rasar i vinden, föll platt när fakta och motargument kom från övriga partier. Då åkte offerkoftan på och Frantzéns partikamrat Sven Söderström gick fram till fullmäktiges ordförande under Magnus Ahlkvists (V) debattinlägg. Så här skriver Ahlkvist på sin Facebooksida:

När jag stod i talarstolen kom en annan SD-man fram och började skälla på ordföranden: ”Det är bara påhopp på SD, nu får du sätta stopp för det här! Det är väldigt beskrivande för SD. Yttrandefrihet är att rasistgubbar ska få orera fritt om hur hemska invandrare är. Andras inlägg i debatten ska stoppas.

Jag kan inte annat än hålla med Magnus. SD brukar hävda att ingen vågar ta debatt med dem. När det nu blev debatt (och då i en fråga kring invandrare och flyktingar) där argument ställdes mot varandra och ogrundade påståenden bemöttes med fakta sågs det av SD som ”påhopp”.

Nu fattade ändå Enköpings kommunfullmäktige att anta överenskommelsen med bred majoritet. S, NE, V, MP, M, C, FP yrkade på bifall till att ta emot 50 personer – SD yrkade avslag!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.