MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

PUBLICERAT

PUBLICERAT 2020

Fredriksson hamnar i en intressekonflikt 2020-02-24 (insändare EP)

Här är Enköpings nyaste torg 2020-02-07 (artikel EP)

Sällskap eller förening – olika bedömningar 2020-01-30 (artikel EP – felaktig tolkning av Lotta Lille)

PUBLICERAT 2019

Nu kan EHB bygga bostadsrätter 2019-11-13 (artikel EP)

Politiker varnar för bussförslag 2019-11-13 (artikel EP)

Balansgång och dialog om planer och lov 2019-06-01 (artikel EP)

Det hjälpte inte att överklaga 2019-05-26 (artikel EP)

Ingen bostad på korsprickad mark 2019-01-09 (artikel EP)

Vi följer en tydlig lagstiftning 2019-01-03 (insändarsvar EP)

Fruktjuice flyttar från Arlahuset 2019-01-01 (artikel EP)

PUBLICERAT 2018

Miljonviten hotar skolan 2018-12-14 (artikel EP)

Kommunen hotar sig själv med böter 2018-12-14 (artikel EnaHåbo)

Inget vite för ändrad fasad 2018-12-06 (artikel EP)

Flodin (M) ska leda tyngsta nämnden 2018-12-02 (artikel EP)

Bygglov på landet viktig fråga för ny ordförande 2018-11-08 (artikel EP)

Val av ledamöter till arbetsutskottet klart 2018-11-08 (artikel EP)

Han föreslås ta över efter Proos 2018-10-08 (artikel EP)

Lagen försvårar utvecklingen 2018-09-26 (insändare EP)

5 myror är fler än 4 elefanter 2018-09-20 (insändare EP)

Fri hemtjänsttid för 85 plus 2018-08-31 (insändare EP)

Städkrav kvar på skolan 2018-08-29 (artikel EP)

Vi bygger HELA Enköping 2018-08-06 (insändare EP)

Ökade resurser till fritids 2018-07-20 (insändare EP)

Sjuvåningshus krymper skolgård 2018-06-20 (artikel EP)

Smiley visar att matstället är bra 2018-05-26 (artikel EP)

Ris och ros i revisionsrapport 2018-05-20 (artikel EP)

Ingen sanktionsavgift för Storskogens förskola 2018-05-18 (artikel EP)

Oenighet om försäljning av Ena Energi 2018-05-16 (artikel EP)

Fanor och tal i Bålsta och Enköping 2018-05-02 (artikel EP – förevigad på bild)

Bygglovet klart för Storskogens förskola 2018-05-01 (artikel EP)

4300 stolar ska bytas ut i skolorna 2018-04-29 (artikel EP)

Remissvar styr vi inte över 2018-04-27 (insändare EP)

Tillsammans bygger vi Enköping 2018-04-23 (insändare EP)

Nämnden positiv till nya planen för förskolan 2018-04-20 (artikel EP)

Ny ansökan om bygglov 2018-04-19 (artikel EP)

Indragen telefontid skapar irritation 2018-04-09 (artikel EP)

Nej till förskolan vid Storskogen 2018-04-05 (artikel EP)

Englundh två efter Proos 2018-03-17 (artikel EP)

Ja till bygglov för Älvdansens tredje etapp 2018-03-02 (artikel EP)

Lantbrukare ska inte särbehandlas 2018-02-15 (insändare EP)

Ordförandena blir lika värda 2018-01-27 (artikel EP)

Bangolfen trötta på inbrott – vill bygga säkrare 2018-01-26 (artikel EP)

Enigt ja till bygglov för Dollarstore 2018-01-24 (artikel EP)

____________________________

PUBLICERAT 2017

Som att bygga in ny teknik i en gammal T-ford 2017-12-15 (artikel EP)

Många fall av olovliga eldstäder 2017-11-20 (artikel EP)

Nämnden om takbeslut: Lagen är tydlig 2017-11-18 (artikel EP)

Tillsammans bygger vi för framtiden 2017-10-12 (insändare EP)

Bygglovsstrid på Munksundet 2017-10-06 (artikel EP)

Bostäder till tusen byggs i Älvdansen 2017-09-28 (artikel EP)

Stort steg mot möbelvaruhus 2017-09-21 (artikel EP)

Miljonböter vidare till högre domstol 2017-08-19 (artikel EP)

Så ska Enköping vända trenden 2017-05-03 (artikel EnaHåboTidingen)

S värdegrund är tydlig 2017-03-11 (insändare EP)

Sanning eller alternativ sanning? 2017-03-06 (insändare EP)

Orolig för rasismen 2017-02-27 (insändare EP)

Främlingsfientlighet och rasism ska alltid bekämpas 2017-02-25 (insändare EP)

Fokusera på sakfrågan 2017-02-22 (insändare EP)

Vi blev rekordmånga fler 2017-02-21 (artikel EP)

Påfåglarna i Bred ska hållas inlåsta 2017-02-12 (artikel EP)

Moderat vägval oroar 2017-02-01 (insändare EP)

Veckan som gick 2017-01-28 (Nyhetsquiz i EP, fråga 2 – finns ej på webben)

Byggföretag får bakläxa – på 1,3 miljoner 2017-01-27 (SVT Nyheter Uppsala)

Rekordstort byggkrav av kommunen 2017-01-27 (artikel EP)

Gatunamn med John Bauer-tema i Storskogen 2017-01-25 (artikel EP)

Grässorter tema för nya gatunamn 2017-01-24 (artikel EP)

En svart svan 2017-01-21 (omnämnd sist i Roger Petterssons lördagskrönika)

Åtgärdstakten måste öka i kommunen 2017-01-21 (artikel EP)

Rätt ska vara rätt 2017-01-20 (insändare EP)

Illa rutet, Fredriksson 2017-01-12 (insändare EP)

____________________________

PUBLICERAT 2016

Bygglov är svåra saker – kommunikation också 2016-12-22 (artikel EHT)

Bygglovsproblem på väg att försvinna 2016-12-22 (artikel EP)

Bottennapp av Centern 2016-10-20 (insändare EP)

Från ord till handling 2016-10-01 (insändare EP)

Byggloven i fokus 2016-09-23 (artikel EP)

Buller ska utredas ytterligare 2016-09-04 (artikel EP)

Moderaternas skolreformer är påfallande lik s-märkt skolpolitik 2016-06-30 (insändare EP)

Nya gatunamn i företagsparken 2016-06-18 (artikel EP)

Större förråd gav bygglov 2016-05-27 (artikel EP)

Bygglovsbesked för PAUS-hus på gång 2016-05-26 (artikel EP)

Från indurstri till bostad 2016-05-26 (artikel EP)

Äng vid rondell blir Ängslyckan 2016-05-25 (artikel EP)

Allt detta har vi gjort 2016-05-20 (insändare EP)

Förråd hinder för bygglov 2016-05-16 (artikel EP)

Försvunna i maktens korridorer 2016-05-14 (omnämnd i insändare i EP)

Kritik mot underhåll 2016-05-10 (artikel EP)

Ny stadsdel med dubbla namn 2016-04-23 (artikel EP)

Påfåglar kan bli inlåsta nattetid 2016-04-17 (artikel EP)

Frågor om bygglov 2016-04-11 (artikel EP)

Inte riktigt än… 2016-04-02 (EP – kommentar kring aprilskämt)

Bengt Johanssons torsdagskrönika 2016-03-17 (EP – Miljö och bygg omnämns i ”Torsdagskrönikans kortisar” och under ”Tre bra”)

Oenighet om skjutbana 2016-03-11 (artikel EP)

Affärer utan några hinder 2016-03-10 (artikel EP)

Sjutton veckor istället för tio för ett bygglov 2016-03-07 (artikel EP)

Nu ska jurister granska påfågelkonflikten 2016-02-25 (artikel EP)

Många åsikter på möte om Stattomtens framtid 2016-02-18 (artikel EP)

Soppa och samtal i het fråga 2016-02-04 (artikel EP)

Fem veckor – realistiskt mål 2016-01-29 (insändare EP)

Jag är Charile varje dag 2016-01-09 (Ledare EP: Roger Pettersson)

Kammakartorget är länets nyaste torg 2016-01-01 (SVT Uppland)

____________________________

PUBLICERAT I LOKALPRESSEN 2015

Bilder och minnen från året som gått 2015-12-31

Stans nyaste torg har fått ett namn 2015-12-30

Inget namnbyte på GA-plan 2015-12-30

Det ska ta fem veckor att få bygglov i Enköping 2015-12-21

Boende för flyktingbarn får politiskt bifall 2015-12-12

Åkersberg fortsätter att växa 2015-12-08

Nu ska Bahco-området börja byta skepnad 2015-11-23

Politiker gav klartecken 2015-11-13

(M)urbräcka mot öppna dörrar 2015-11-12 (insändare)

Politiker gick emot tjänstemän 2015-10-21

Samhällsbygge i samförstånd 2015-10-13 (insändare)

Bygglovet för Härjarö står fast 2015-10-07

Ingen dispens för Härjarö i nuläget 2015-10-02

Robinsson fick nej av kommunen 2015-08-28

Ja till flyktingboende i Siggesta 2015-06-28

Järnväg stoppar nya hus i Säva 2015-05-24

Tålamod är en dygd 2015-05-12 (insändare)

Härjarö söker nytt bygglov 2015-04-24

En tillgänglig stad 2015-04-15 (insändare)

Omedelbart förbudför boende vid Härjarö 2015-03-30

Anläggningsboende i Lådö fick avslag 2015-03-30

Marksanering krävs för bygglov i Siggesta2015-02-19

Inget bygglov för asylboendet 2015-02-18

Asylboendet får inte drivas vidare 2015-02-13

Perrongmöte ledde in politiken 2015-02-07

Beslut om telemast dröjer 2015-01-25

Nya master kan dröja 2015-01-18

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]