MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Rätt förutsättningar minskar mobbing

Posted on

Mobbing och kränkande behandling i skolan är en ständigt pågående samhällsdebatt. Vi som jobbar i skolan kommer sorgligt nog i daglig kontakt med problematiken.

I veckan kom organisationen Friends med en skrämmande rapport av en undersökning som gjorts med 36.698 elever och som visar att var femte elev blivit kränkt i skolan det senaste året!

Detta är skrämmande i sig, men när det också presenteras siffror som att 7% av eleverna, ungefär två elever i varje klass, blivit kränkta av någon vuxen i skolan! Det gör mig ordentligt mörkrädd!

De senaste åren har allt fler administrativa uppgifter lagts på lärarpersonalens lista med arbetsuppgifter. Samtidigt går Skolinspektionen ut och uppmanar skolor att lägga mer fokus på skolans värdegrundsarbete! Detta blir tyvärr en ekvation som blir svår att få ihop!

Den borgerliga skolpolitiken, där utbildningsminister Jan Björklund (fp) är drivande, ställer hela tiden nya krav på betyg, dokumentation och administration, vilket medför att skolan inte klarar att utföra sina lagstadgade uppdrag!

Förutom ett kunskapsförmedlande uppdrag har skolan också ett demokratiuppdrag!

Lärarna och annan skolpersonal har till uppgift att se till att ”skolan bidrar till att eleverna tillägnar sig och utvecklar de grundläggande värden, kunskaper och förmågor som de behöver för att kunna leva och verka som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle”.

Det demokratiska uppdraget i skolan ska genomsyra allt arbete och all undervisning! Styrdokumenten – skollagen och läroplanen – befäster fem grundläggande värden:

  • Människolivets okränkbarhet.
  • Individens frihet och integritet.
  • Alla människors lika värde.
  • Jämställdhet mellan män och kvinnor.
  • Solidaritet med svaga och utsatta.

Skolans demokratiska uppdrag syftar till att främja elevernas medborgerliga kompetens genom att arbeta för att eleverna ska dela dessa grundläggande demokratiska värderingar.

Men uppenbarligen måste vi också säkerställa att personalen på skolan har medborgerlig kompetens, lever upp till denna värdegrund, är goda förebilder och har en samsyn kring hur det demokratiska uppdraget ska genomföras!

Kränkande behandling, fysisk och psykisk mobbing och annan diskriminering är ett växande problem i vårt samhälle. Inte minst med tanke på att högerextrema, främlingsfientliga och rasistiska krafter växer sig allt starkare!

Därför är det viktigt att vi ger våra barn rätt medborgerlig kompetens tidigt och då är förskolan, skolan och fritids rätt plats att fostra barnen till goda demokratiska medborgare! Men då måste också personalen ha rätt förutsättningar!

Från socialdemokratiskt håll vill vi satsa på mindre klasser för att ge lärarna mer tid att ge varje elev en stabil grund att stå på!

Vi vill också satsa på lärarna genom att arbeta för en ökad professionalisering av läraryrket där lärarna har rätt till systematisk kompetensutveckling, har gott om tid att bedriva och utveckla undervisningen! Lärarna måste helt enkelt få vara det de är bäst på – att vara lärare!

Ger vi lärarna rätt förutsättningar ges också eleverna rätt förutsättningar. Då kan skolan genomföra båda sina uppdrag – både det kunskapsmässiga och det demokratiska!

Ger vi skolan rätt förutsättningar kan demokrati- och värdegrundsarbetetet samt det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbing ge resultat!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.