MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Rösta bort högern från EU-styret

Posted on

Detta är ett utdrag ur en debattartikel publicerad i DN idag.

stefan_marita_eu_14Idag inleds förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet. Fram till och med den 25 maj ska vi tillsammans med 400 miljoner andra i de 28 medlemsländerna rösta fram ett nytt EU-parlament.

EU har under den senaste mandatperioden varit oerhört högerdominerat. Inte bara EU-parlamentet har haft en högermajoritet, utan även kommissionen och Europeiska rådet har varit starkt högerbetonade. EU-kommissionen har till två tredjedelar bestått av kommissionärer med en bakgrund i ett parti till höger. Sammansättningen av Europeiska rådet har varierat över tid men till övervägande del bestått av stats- och regeringschefer från högerpartier.

Facit av högerstyret är allt annat än imponerande. Utvecklingen i Europa inte varit särskilt gynnsam den senaste mandatperioden. EU har tappat mark gentemot andra kontinenter som har hanterat den globala finanskrisen bättre. Återhämtningen har varit mycket långsam och skakig. Högerpartiernas vägval för EU har varit felaktiga och Europas medborgare har fått betala priset i form av svag eller negativ tillväxt, skyhög arbetslöshet, sjunkande sysselsättning och dystrare framtidsutsikter.

Som socialdemokrat sätter jag alltid jobben främst. Ordning och reda i statens finanser är grundbulten för fler jobb och bra välfärd för oss alla. Men den alltför ensidiga åtstramningspolitik som högern i EU drivit igenom har inte fungerat. IMF konstaterade i World Economic Outlook för 2012 att de ensidiga åtstramningarna slagit fel. Effekten har blivit en mer utdragen krisutveckling än nödvändigt.

Vi har låtit riksdagens utredningstjänst analysera EU:s utveckling under den senaste mandatperioden. Vi har tittat på EU:s arbetsmarknad och EU:s konkurrenskraft. Utifrån dessa resultat kan man dra slutsatsen att högern har drivit EU i fel riktning.

Sysselsättningsgraden i EU har under den senaste mandatperioden sjunkit och bland unga sjunkit särskilt mycket och bitit sig fast på en mycket låg nivå. Arbetslösheten i EU har ökat dramatiskt, fortsätter oroväckande nog att öka och ligger i dag på hela 10,8 procent. Särskilt allvarligt är det för Europas unga generation där nu nästan en fjärdedel är arbetslösa. Kontrasten till USA tydlig. Medan arbetslösheten steg i Europa mellan 2009 och 2013 sjönk den i USA – från 9,3 procent till 7,4 procent.

Det högerdominerade EU har inte tagit arbetslösheten på allvar. I prognoserna har man varit alldeles för optimistisk. Varje år under den här mandatperioden, utom 2011, har kommissionens prognos varit mer optimistisk än utfallet. Likadant i Sverige: Anders Borgs prognoser har varje år varit mer optimistiska än hur utfallen sedan har blivit. Detta visar att högern i Sverige och i EU inte tar verkligheten på allvar utan är ideologiskt låsta vid nedskärningar och skattesänkningar.

Högerpartiernas misslyckande med jobben och att få EU på fötter igen efter finanskrisen är huvudförklaringen till att land efter land nu väljer en annan politisk färdriktning.

Nu finns en reell möjlighet att EU som helhet får en annan politisk färdriktning till hösten. EU-parlamentet får efter valet en ny sammansättning och till hösten ska en ny kommission väljas. Med tanke på att fler och fler medlemsländer nu leds av socialdemokratiska regeringar är förutsättningarna för en mitten-vänsterorienterad EU-kommission större än tidigare.

Såväl EU som Sverige behöver drivas utifrån en betydligt mer jobbfokuserad agenda. Vi vill att alla EU:s beslut ska bedömas utifrån huruvida de bidrar till fler jobb, en så kallad jobbstreaming av EU:s politik. Genom ett tydligt fokus kan vi nå resultat och öka sysselsättningen i hela EU. Både Sverige och EU behöver en ny politisk ledning som sätter jobben först.

Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.